I løpet av to og et halvt år tok Bodhild Baasland opp flere titall lån, penger som hun overførte til sønnen.

— Slik bostyrer ser det har Bjarte Baasland drevet en ganske avansert teknikk for villedelse av sine foreldre og noen enkeltkreditorer, skriver bobestyreren i beretningen.

Advokaten la fredag fram sin rapport som bobestyrer for konkursboet til Bodhild Baasland. Han viser til at den samlede gjelden knyttet til den 64 år gamle kvinnen ved konkursen var 40 millioner kroner. Bobestyreren har fått inn krav på 33,7 millioner kroner fra fem banker og 23 privatpersoner. Åtte kreditorer har avstått fra å melde inn krav om til sammen 7,2 millioner kroner til boet.

Verdiene i boet er oppgitt til ekteparets leilighet i Oslo og familiens hytte på Flekkerøy i Kristiansand. Boligen på Ullern, som det skal holdes visning på i helgen, er prissatt til 6,6 millioner kroner og hytten er lagt ut for salg med en prisantydning på 3,1 millioner kroner.

Advokat Sekse drøfter inngående om Bodhild Baasland har gjort seg skyldig i noen straffbare forhold.