— Bistandsadvokatene må gjøre det som er rett ut fra deres klienter, som er ofre, etterlatte og pårørende, sier Stoltenberg til Dagsavisen.

Aftenposten og Bergens Tidende skrev tirsdag at justisminister Knut Storberget (Ap) hadde ringt til bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen og bedt henne dempe kritikken mot politiet etter terrorangrepene. Larsen representerer flere av de etterlatte som mistet sine barn under massakren på Utøya.

Storberget bekreftet tirsdag overfor NTB at han hadde sagt til Larsen at han var uenig i kritikken hun hadde fremsatt.

Stoltenberg uttaler til Dagsavisen at han ikke har hørt samtalene, men han vil gjøre det klart at det er «veldig viktig» at bistandsadvokatene taler ofrenes sak. Stoltenberg mener også at advokatene til de overlevende fra Utøya må få stille kritiske spørsmål.— Ja, absolutt. Bistandsadvokatene må gjøre det som er rett ut fra deres klienter. Det må det ikke være noen tvil om, sier Stoltenberg.

- Svært betenkelig

— Dersom samtalen har vært slik jeg har fått inntrykk av, nemlig at Storberget har ringt privat for å få henne for å dempe kritikken, er dette svært betenkelig. Rollen som advokat skal være uavhengig, sier lederen av Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen.

Om kvelden 19. august ringte det i telefonen hos advokat Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat til flere etterlatte etter terrorangrepene 22. juli. Telefonen kom fra justisminister Knut Storberget. På det tidspunktet var Larsen blant dem som hadde rettet kritiske spørsmål, både i forhold til politiet, beredskapsmyndighetene og mediene.

Mette Yvonne Larsen sa til NRK i går at hun satte pris henvendelsen fra justisministeren som en utstrakt hånd om et møte for å svare på flere spørsmål.

— Men jeg opplevde det annerledes da han gikk videre i samtalen og sa at «Det er mange som synes den kritikken du kommer med, særlig om politiet, er en belastning. Også pårørende synes det er belastende», og så viste han til en artikkel i Aftenposten samme dag, hvor familier sa det var belastende, sier Larsen.

— Det var utidig. Men jeg har ikke dempet meg på grunn av dette. Det viktigste her er det prinsipielle, den konsekvensen det kunne fått. Det er overhodet ikke greit, og jeg håper han tenker over dette. Men jeg vil ikke hyle om at han skal gå av, sier Mette Yvonne Larsen.

Var uenig

Justisminister Knut Storberget (Ap) bekrefter at han ringte Mette Yvonne Larsen, men sier at han ikke kan huske at han ba henne dempe seg.

— Jeg ringte fordi jeg følte et behov for å fortelle henne at vi faktisk møtte de pårørende. Det var et forsøk fra min side på å si at døren var åpen til oss, sier Storberget.

— Vi var uenige. Jeg var ganske tydelig på at jeg mente hennes fremstilling om at vi ikke har kontakt med de pårørende ikke var riktig, og det var viktig for meg å si det.

- Var det klokt å ta en slik telefon til en bistandsadvokat?

— Jeg synes det må være tillatt også for meg å ringe og fortelle at vi har mye kontakt med pårørende og åpne for å møte dem. Jeg har ikke forsøkt å legge bånd på noe kritikk. Jeg mener at bistandsadvokatene skal ha lov til å si fra om alle politiske forhold. Men de må også tåle å få motargumenter, sier Storberget.

Må ha uavhengige advokater

Larsen selv varslet Advokatforeningen på forhånd mandag om at saken ville komme ut, før den ble omtalt i Aftenposten og Bergens Tidende. Advokatforeningens leder stiller spørsmål ved om det er slik en justisminister bør opptre.

— Justisministeren representerer myndighetene. I en slik sak er det innenfor advokatens oppgaver å rette kritikk mot myndighetene. Dersom Storberget var uenig, kunne han selvsagt gått ut offentlig med kritikk, men da skulle han rettet den mot de pårørende, sier Reiss-Andersen. Hun beskriver statsrådens opptreden som «et feilskjær».

— Dette viser hvor utrolig viktig det er at vi har uavhengige advokater i Norge. I et ikke-demokratisk land ville en eventuell oppringning fra justisminister kunne få følger for advokatbevillingen, om advokaten valgte å ikke ta instruksene til følge, sier generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith.

- Meget uheldig

— Jeg kan ikke huske en tilsvarende sak, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo Henning Jackhelln.

— Hvem som helst kan selvfølgelig ringe til hvem de vil for å oppklare misforståelser. Men hvis det i dette ligger en antydning om negative reaksjoner eller press, så har vi passert en grense. Dette kan tolkes som påtrykk for å hindre at kritikk kommer frem eller dreie innholdet i den offentlige debatten. Det er i så fall meget uheldig, sier Jackhelln.

Lederen av Norges Juristforbund Curt A. Lier mener Aftenposten koker suppe på spiker. –Vi må han en viss toleranse for at dette har vært en presset situasjon for alle involverte, sier Lier. En annen av bistandsadvokatene for etterlatte etter Utøya-massakren – Sigurd Klomsæt – meldte seg i går ut av Arbeiderpartiet etter 40 år som partimedlem.