Kirkens lærenemnd som skal legge fram sine konklusjoner førstkommende fredag, er splittet i saken. I 1997 vedtok Kirkemøtet et forbud mot at samboende homofile skulle få ansettelse i kirken.

Kirkerådets leder Thor Bjarne Bore sier til NRK at Kirkemøtet først i 2007 kan behandle homofilispørsmålet på nytt.