• Unge jenter som legger ut undertøysbilder av seg selv på internett, setter seg i fare for å bli utsatt for overgrep, sier Elizabeth Skogrand i Redd Barna.

RUNE CHRISTOPHERSEN JØRN ARNE TOMASGARD

— De kan bli oppsøkt av voksne som tror de er ute etter sex. Vi har eksempler fra andre land på at jenter har blitt voldtatt etter å ha lagt ut slike bilder.

Skogrand leder Redd Barnas arbeid mot overgrep på internett. Hun minner om at det er umulig å ha kontroll over bilder som blir lagt ut på nettet.

— Folk bør huske på at slike bilder kan kopieres i det uendelige, og at de kanskje aldri forsvinner. De kan bli lagt ut på sider med grov porno, eller dukke opp igjen etter mange år, sier hun.

Mange trakasseres

Skogrand påpeker at mange ungdommer ikke er konsekvente når de holder igjen personopplysninger på nettet.

— De fleste vet at de ikke skal gi ut telefonnummeret til fremmede. Men samtidig legger de ut bilder der de er fullt identifiserbare, og skriver gjerne også hvor de bor, hvor gamle de er, hvilken skole de går på, og hvilke hobbyer de har. Det er viktig at voksne snakker med unge om disse tingene. Det er ofte et stort sprik mellom hva foreldrene tror barna gjør på internett, og det de faktisk gjør, sier Skogrand.

Mange unge tar kontakt med Redd Barna og forteller at de har ubehagelige opplevelser på nettet.

— Det foregår mye seksuell trakassering. En del voksne opparbeider seg tillit og gir gaver til ungdommer, før de begår overgrep, sier Skogrand.

En Redd Barna-rapport om barn som møter overgripere på internett konkluderer med at trygg nettbruk først og fremst må være foreldrenes ansvar.

Rapporten peker på at britene har valgt å kriminalisere intensjonen om å begå overgrep mot barn. Det å «chatte», komme i personlig kontakt ved sms og mobiltelefonsamtaler, før det inngås avtale om å treffes, kan ses som et ledd i en gjennomtenkt strategi. I Storbritannia kalles denne prosessen «grooming».

17-åringer er barn

Redd Barna ber justisminister Odd Einar Dørum utrede hvorvidt en ny lovgivning kan bidra til å forebygge overgrep mot barn i Norge.

I fjor ble den såkalte pornoparagrafen endret, slik at barn defineres som «personer som er eller fremstår som under 18 år».

Et bilde av en 17-åring som poserer på en seksuelt utfordrende måte kan derfor i ytterste konsekvens bli regnet som barneporno.

— Et bilde av et påkledd barn i en seksuell kontekst kan være lovstridig, sier politiførstebetjent Bjørn Erik Ludvigsen i Kripos.

— Spiller det ingen rolle at bildet er publisert frivillig?

— I utgangspunktet har ikke det noe å si, så lenge vedkommende er under 18 år.

Foreløpig finnes det ingen rettspraksis etter lovendringen. Ludvigsen påpeker at Kripos har valgt å prioritere grov barneporno fremfor tenåringer som frivillig legger ut undertøysbilder på nettet.

— Vi har vurdert denne siden tidligere, og kom til at den nok var uetisk, men ikke straffbar.