• Vedvarende langsom katastrofe. Slik kommenterer zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo forholdet at mangfoldet av bier og blomster de bestøver i Europa er kraftig redusert.

En studie, som ble publisert i vitenskapsskriftet Science fredag, konstaterer at mangfoldet av biarter har gått tilbake 80 prosent siden 1980. Tallet på forskjellige arter av pollineringsavhengige villblomster er gått tilbake med 70 prosent, heter det i studien.

Den er gjennomført i Storbritannia, Nederland og Tyskland, og særlig i Storbritannia har mange biarter gått kraftig tilbake eller dødd ut.

Forskerne sier det er for tidlig å fastslå om det er nedgangen i mangfoldet av bier som fører til plantenedgangen eller omvendt, eller om de to utviklingstrekk er knyttet sammen i en sirkel av årsak og virkning.

Bekymrer — Nedgang idet vi kaller biodiversiteten er noe vi er veldig opptatt av. Det er ikke første gang vi hører om dette, og sikkert heller ikke siste. Denne langsomt vedvarende katastrofen ruller og går, og dette er faktisk noe av det viktigste vi zoologer og også biologene er opptatt av, sier Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo til NTB.

— Hvorvidt vi kan få bukt med problemet, er knyttet til om vi i tilstrekkelig grad får restaurert våre kulturlandskap – enten det dreier seg om slike landskap her i Europa eller i Afrika. Mange av de artene som nå forsvinner, er knyttet nært til kulturlandskap. Og det jobbes nå ganske hardt med å vedlikeholde de gamle landskapene – som beitemarker og slåttemarker. Dette er dessverre en landskapstype som er forsvunnet i det moderne landbruk, sier zoolog Petter Bøckman.

Økonomisk verdi Av studien går det fram at den økonomiske verdi på verdensbasis av pollinering er anslått til mellom 20 og 50 milliarder britiske pund – mellom 230 og 580 milliarder kroner.

En av de mulige årsakene som trekkes fram, er at markblomster og ugress forsvinner til fordel for landbruksjord som behandles med plantegifter. Dermed forsvinner også livsgrunnlaget for mange av de biene som er spesialist i å leve av en eller flere blomsterarter.

Lederen for gruppen bak studien, Koos Biesmeijer ved universitetet i Leeds, sier at uansett hva årsaken er, peker studien på at tilbakegangen hos noen arter kan utløse omfattende tilbakegang og forsvinning hos andre bier og blomster.