— Dersom folk frem til nyttår tilpasser seg avgiftsmessig, vil det være kortvarig og kun ha marginal effekt, skriver politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Morten Wasstøl, i en e-post til Bergens Tidende.

— Det viktige er at regjeringen nå legger langsiktige rammer for en mer miljøvennlig bilpark, skriver han.

Wasstøl viser til at endringene i avgiftene er et første skritt i en mer miljøvennlig retning. Han mener avgiftsendringene vil gjøre bilparken mer miljøvennlig på sikt.

Han sier regjeringen også vil foreslå en miljødifferensiering i årsavgiften fra 2008. Avgasser vil trolig danne grunnlaget for differensieringen.