Metkel Betew har fra første stund nektet plent for at han har hatt noe med Nokas-ranet å gjøre. Likevel er han dømt til forvaring i tre rettsinstanser. Dommen ble rettskraftig avgjort i Høyesterett i slutten av juni.

Mandag ga Thomas Thendrup en forklaring som underbygger domstolenes konklusjoner om at det ikke hersker noen tvil om at Betew var med under ranet av Nokas i Stavanger sentrum.

— Tilbød meg å delta

– Jeg kan si nå at det var han som ga meg adressen til David i Stavanger, sa Thendrup.

– Senere tilbød han meg å delta i Nokas-ranet, forklarte 36-åringen.

Senere i forklaringen sin hevdet han at han aldri koblet ransforespørselen til David Toska.

Det fantes ikke noen naturlig forbindelse mellom Toska og ran, framholdt han.

Den 36 år gamle barnefaren nekter selv straffskyld og hevder han sa blankt nei da han fikk tilbudet om å delta i ranet. Han var tidligere dømt for grovt ran og fryktet et nytt og langt opphold i fengsel hvis han ble tatt.

- Fengsel betyr angst og død

– Fengsel for meg betyr angst og død. Det er noe jeg aldri vil tilbake til, sa han i sin forklaring mandag ettermiddag.

Thendrup møtte i dag på ny i Gulating lagmannsrett. Han ble frikjent av juryen i samme rettsinstans i vår, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne. Dermed går saken nå for Gulating på nytt, uten jury.

Thendrup hevder fortsatt sin uskyld. Flere av Nokas-ranerne må nå møte som vitner i saken mot Thendrup.

I RETTEN: Thomas Thendrup (36)
DØMT: Metkel Betew ble i Høyesterett dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet, som han hele tiden har nektet for at han var med på. Nå hevder Thomas Thendrup at det var Betew som tilbød ham å bli med på ranet.
SCANPIX