Budsjettforliket i Stortinget om en storstilt satsing på Husbank-finansierte sykehjem i Syden er møtt med stor skepsis både i og utenfor det politiske miljø.

Det var fredag kveld at regjeringspartiene og Frp ble enig om å øke Husbankens låneramme med 500 mill. kroner for at det skal bli bygd sykehjem og omsorgsboliger i Syden.

Mens Meltveit Kleppa, som i dag er leder i kommunalkomiteen, er kritisk til prioriteringen, reises det fra Husbanken en praktisk innvending:

— Jeg har vanskelig for å se at det kan være lønnsomt med husbankfinansiering i euro-land. Renten er jo lavere der enn den vi kan tilby, sier direktør i Husbanken, Rune Geir Fjørstad, til Bergens Tidende.

Husbanken har aldri tidligere gitt lån til prosjekter utenlands, bare oppstartingstilskudd. Det skjedde da Bærum kommune bygge sykehjem i Altea i Spania for få år siden.

Solgården

Magnhild Meltveit Kleppa sier at hun mer enn gjerne unner eldre folk et korttids opphold i varmere strøk, men det finnes jo godt etablerte tilbud der allerede. Solgården i Spania er bare ett av dem.

— Derfor er jeg betenkt og skeptisk til den satsingen som det nå legges opp til. Jeg stiller også spørsmål ved Fremskrittspartiets holdning. Da vi i vår behandlet siste del av eldreplanen, var jeg blant dem som ivret for å bygge 9.300 sykehjemsplasser. Men flertallet - inkludert Frp - satte en grense på 5.000. Hvor var da John Alvheim? spør hun.

Fundacion Betanien

Bergen er en av få norske kommuner som allerede har høstet visse erfaringer med å sende pasienter til sykehjem i Syden. For et år siden åpnet Fundacion Betanien med 25 pasientplasser i den spanske byen Alfaz del Pi. Utgiftene blir dekket av Bergen kommune.

— Jeg er ikke i tvil om at ordningen har fremtiden for seg og at behovet vil øke. Den store reisevirksomheten til sørlige strøk vil bare forsterke dette behovet, mener byråd for helse og sosiale tjenester, Helen Nordeide Fløisand (KrF).

Hun sier til BT at de fleste pasienter er der for en kortere periode. Belegget har variert. Mens det i sommer var problemer med å fylle opp plassene, er det nå venteliste for å slippe til.

Billigere drift

Men kommunen har ingen planer om å satse enda mer. Tvert imot har man i budsjettforslaget gått inn for å «selge» ti plasser til andre kommuner.

Nordeide Fløisand mener for sin del at det ligger godt til rette for interkommunalt samarbeid å satse på å bygge sykehjem i varmere strøk.

— Blir det ikke dyrere for kommunene å bygge og drive sykehjem så langt borte?

— Nei, både bygge- og driftsutgiftene er mindre, sier hun.

Ikke for de svakeste

Dette er egentlig ikke ment som et nytt tilbud for de svakeste sykehjemspasientene, påpeker Harald T. Nesvik, som er en av Fremskrittspartiets representanter i sosialkomiteen i Stortinget.

Hensikten er å hjelpe også folk med for eksempel psoriasis eller revmatiske lidelser til et opphold i Syden.

Nesvik mener på samme måte som Nordeide Fløisand at det mest hensiktsmessige er at flere kommuner går sammen om på bygge slike sykehjem, og eventuelt leier ut til mindre kommuner.