TOR DAGFINN DOMMERSNES

– Jeg har ofte hørt småbarnsforeldre klage på sin egne foreldre; at de er i Spania eller på ryggsekktur i Asia, eller opptatt på annen hold. Men undersøkelsene viser tydelig at moderne besteforeldre stiller opp, og at de spiller en svært viktig rolle i de fleste familier, sier Gunhild Hagestad.

Hun er professor ved Høgskolen i Agder og seniorforsker ved Nova, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Hagestad har spurt flere tusen besteforeldre, foreldre og barn om forholdet mellom generasjonene. Etter hvert skiftet hun mening. I dag har hun et mye mer positivt syn på besteforeldres betydning i moderne familier.

Et heimevern – Det som overrasket meg, var den brede enigheten om hva besteforeldre faktisk gjør, og hva de bør gjøre. Nesten alle er enige om at besteforeldre skal gjøre ting sammen med barnebarna sine. En annen svært viktig oppgave er å støtte foreldregenerasjonen.

Hagestad kaller denne besteforeldreberedskapen for et heimevern. 90 prosent av informantene mente at et slikt heimevern er viktig for mellomgenerasjonen, altså foreldrene.

— Noe av det vesentligste med å være bestemor, er fortsatt å være mor. Man skal være der for egne barn også når de blir foreldre, hjelpe dem og støtte dem, sier Hagestad.

Støtten er i form av praktiske råd, barnepass, oppmuntrende tilrop og økonomisk hjelp når det trengs.

– En god bestemor sier til datteren sin: «Du gjør en flott innsats, jenta mi».

Brukes for lite – Dagens besteforeldre har ofte mer tid til hvert barnebarn, de har mer penger og de varer lenger. De er en enorm ressurs som brukes for lite, sier Hagestad.

I en av undersøkelsene ble 270 barn i alderen 10-12 år spurt om sitt forhold til besteforeldrene.

— Svært mange barn fortalte at de hjelper besteforeldrene sine. Typisk at de lærte dem å bruke sms eller PCen eller betydningen av nye ord. Dagens barn får for lite ansvar – akkurat som dagens eldre. Derfor synes barna det er viktig å fortelle om meningsfulle oppgaver i forhold til besteforeldrene sine. Foreldrene fortalte lite om dette.

Venter kritikk Når Hagestad nå skriver artikler i internasjonale tidsskifter om hvor viktig den eldste generasjonens familiære heimevern er, regner hun med å få pepper av forskerkolleger.

– En av de største guruene innen livsløpsforskning er Glenn Elder fra USA. Han hevder at besteforeldre er blitt overflødige i velfungerende moderne familier. Det er jeg dypt uenig i. Det er ofte nettopp fordi besteforeldrene finnes i bakgrunnen at familiene fungerer bra.

At den godt utbygde velferdsstaten virker oppløsende på familiebåndene over generasjonene, er også feil, mener Hagestad. Velferdsstaten er tvert imot med på å sikre at generasjonsmotsetningene blir mindre og at familier fungerer bra.

PAUL SIGVE AMUNDSEN