- Bergen fengsel et horehus

Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel prostituerer seg mot narkotika som betaling. Kriminalomsorgen slår alarm, skriver VG.

For en del år siden kuttet Bergen fengsel ut felles soning for kvinner og menn på grunn av problemene som oppsto ved at menn og kvinner benyttet samme fellesarealer ved anstalten. Nå er ordningen innført på nytt, og Kriminalomsorgen rapporterer igjen om prostitusjon bak murene.

- Storberget gjør fengslet til et horehus ved å la kvinner og menn sone sammen for å redusere soningskøen, sier justispolitisk talskvinne Åse Michaelsen (Frp) til VG.

- Mange av kvinnene sliter med rusproblemer, og siden de mannlige fangene kontrollerer narkotikaflyten i fengselet, selger kvinnene sex for å få tilgang på rusmidler og andre tjenester, sier Michaelsen.

Fungerende fengselsdirektør Kari Øvrebø i Bergen fengsel er kjent med at det kan forekomme prostitusjon blant enkelte innsatte mot tjenester bak murene, men hun kjenner ikke til omfanget av sexsalget.

- Vi forsøker å legge forholdene til rette for at slikt ikke skal skje, sier hun.

Bergen fengsel har tolv plasser til kvinnelige fanger fordelt på to boenheter.

Siste fra Innenriks

o Anundsen vurderer å skjerpe terrorlovgivningen

Terrorlovene ble skjerpet for under ett år siden, men justisminister Anders Anundsen (Frp) er åpen for at lovene må skjerpes ytterligere på grunn av de mange nordmennene som har dratt for å krige i Syria.

o NRK: - Regjeringen sier nei til Dalai Lama

Regjeringen har bestemt seg for ikke å møte Dalai Lama når han kommer til Norge, etter det NRK erfarer.

o Avviste anke over ransforsøk fra Aksla-drapsmann

Frostating lagmannsretts ankeutvalg har avvist anken over ransforsøk fra 24-åringen som er dømt for drapet på Anja Weløy Aarseth i Ålesund.

o Aller Media kutter 50 årsverk

Til sammen 50 årsverk skal bort i mediekonsernet Aller Media i løpet av det neste året.

o Helleland dømt til fengsel for datainnbrudd

Tidligere Høyre-politiker Tor Johannes Helleland (24) er dømt til 60 dagers fengsel, 30 av dem ubetinget, for datainnbrudd.

Mener voldtekter må graderes

- Voldtekter må deles opp i flere kategorier. Det er veldig stor forskjell på en overfallsvoldtekt og på noe som skjer med en mann du kjenner, etter at du har drukket og hatt kroppskontakt med, sier psykiater Synnøve Bratlie.

Bilder