— Regjeringen legger frem et ansvarlig budsjett, slo finansminister Kristin Halvorsen (SV) fast da hun presenterte regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner som i det alt vesentlige finansieres ved økte skatter og avgifter.

Går etter millioninntektene Skatte- og avgiftstrykket økes totalt med 6,4 milliarder kroner. 5 milliarder kroner skal hentes inn i økte skatter - 3 milliarder i 2006. Sammenliknet med det Bondevik-regjeringen gikk inn for, økes skattene og avgiftene med 9,7 milliarder kroner.

— Vi bruker handlingsrommet der vårt ansvar er størst: å sikre at det fellesskapet som alle er avhengige av fungerer. Det skjer innenfor ansvarlige budsjettrammer, sa Halvorsen.

Bruken av oljepengene er uendret, men prioriteringene er annerledes.

— Når vi prioriterer skole, omsorg og rettferdig fordeling opp, prioriterer vi skattelettelser ned. Skattelettelsene for neste år avlyses, og vi øker skatte- og avgiftsnivået i forhold til i år med om lag tre milliarder kroner, slo hun fast.

Ifølge Kristin Halvorsen er det de med bruttoinntekt over en million kroner som skal bære størstedelen av skatteøkningene. Disse får i gjennomsnitt en skatteskjerpelse på 40.000 kroner.

Innslagspunktet i toppskattens trinn 1 settes til 394 000 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 reduseres til 750 000 kroner.

Bondevik-regjeringen gikk inn for å lette formuesskatten. Det setter flertallsregjeringen et pennestrøk over, og skjerper i stedet skatten med 260 millioner kroner. Blant annet skal likningsverdiene på bolig økes med 25 prosent.

Mer til Bergen Kommunene får 7,5 milliarder kroner mer i det nye budsjettforslaget. De fire inntektene økes med 5,7 milliarder kroner, 300 millioner mer enn løftet fra Soria Moria-erklæringen.

— Bergen får for eksempel 148 millioner kroner ekstra i forhold til hva Bondevik-regjeringen la opp til, sa Kristin Halvorsen da hun i dag presenterte flertallsregjeringens budsjett i Stortinget.

— Det tilsvarer 621 kroner per innbygger, la hun til.

Maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til 2250 kroner pr. måned fra årsskiftet. I dag er makssummen 2700 kroner. Samtidig legger regjeringen opp til et kutt i kontantstøtten på 10 prosent - rundt 370 kroner i måneden.

Regjeringen legger også opp til 11.000 nye heltidsplasser i barnehegene neste år, og øker bevilgningene med 1,3 milliarder kroner.

SCANPIX