• Når lille Fjell kommune makter å samle inn nær 20 ganger så mye plast pr. innbygger som storbyen Bergen, har Bergen et alvorlig problem, sier Ingar Flatlandsmo i Naturvernforbundet Hordaland.

Han mener det er en skandale at Bergen ennå ikke har fått til en henteordning av plast fra husholdningene og karakteriserer byen som en miljøsinke.

— Bergen gjenvinner mye av plasten lokalt. All plasten innbyggerne legger i restavfallet, brennes og går til energigjenvinning. I mange andre kommuner blir plasten i restavfallet liggende på fyllinger, påpeker informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR. Hun mener det må tas med når byens miljøregnskap en gang skal settes opp.

— Men har dere ikke et alvorlig problem når andre kommuner i Hordaland slår dere så ettertrykkelig?

— BIR gjenvinner plasten til fjernvarme og strøm. Likevel har vi planer om å tidoble innsamlingen av plast innen 2008. Det forutsetter imidlertid at plastprodusentene dekker kostnadene ved returordningene.

Sammen med seks andre av de største byene i Norge planlegger Bergen å gå inn i et større forsøk om nye returordninger. Forvaltnings- og utviklingssjef Toralf Igesund i BIR Privat AS opplyser at det er mer kundevennlige og rasjonelle ordninger som skal testes ut i et opplegg kalt «Ny sort». Hvilke byer som skal delta og hva som skal prøves ut, er ennå ikke fastsatt.

Bergenserne har de siste årene hatt mulighet til å levere plast på gjenvinningsstasjonene for avfall i bydelene. Nå er det også satt ut 25 spesialcontainere for plast ved kjøpesentrene og i ulike nærmiljø.

— Kommunen har i årevis lovet innbyggerne en bedre kildesortering. Nå er det på høy tid ord blir handling, mener Ingar Flatlandsmo.

Han mener det er for dumt å brenne plasten. Det forurenser og bidrar ikke i så stor grad til et godt miljø.

Odd Mehus