Ved seremonien i Samferdselsdepartementet, der hun mottok kontorets nøkkelkort av Torild Skogsholm (V), sa den nye statsråden at hun så fram til spennende arbeid i den nye regjeringen og til å få drive samferdselspolitikk både i byene og distriktene. Navarsete vil heller ikke på dette tidspunkt i sin karriere prioritere mellom oppgaver, men vil i stedet legge sine brede politiske erfaring fra spesielt fylkespolitikken inn i sitt arbeid.

Men en utfordring er bensinprisene, sa hun. Og hvis prisene holder seg varig høye, må man trolig se på avgiftsnivået, sa hun og regnet med at dette er et spørsmål som regjeringen eventuelt vil se på.

SCANPIX