Etter dagevis med massiv kritikk og harseleringer, varslet Sp-leder Liv Signe Navarsete onsdag morgen at Sp trekker det omstridte forslaget til endring i rasismeparagrafen i straffeloven.

– Jeg var nødt til å sette foten ned. Det har blitt skapt et inntrykk av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, noe som er selve grunnpilaren i Sps verdisyn. Dette kunne vi ikke leve med lenger, sier Navarsete til NTB.

Motstand

Det var Sp som var arkitekten bak forslaget om å fjerne den gamle og nærmest sovende blasfemiparagrafen, og isteden utvide den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Målet var å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser».

Etter at forslaget ble kjent har alt fra menneskerettighetsforkjempere, akademikere, opposisjonen, egne partifeller og representanter fra ulike trossamfunn tatt avstand fra forslaget.

Heller ikke Sps regjeringspartnere Ap og SV ønsket endringen, som skal ha blitt til etter en hestehandel internt i regjeringen. Navarsete avviser imidlertid at det var press fra statsminister Jens Stoltenberg som til slutt fikk henne til å snu.

– Nei. Ingen har bedt meg trekke forslaget. Stoltenberg har derimot lojalt stått bak og forsvart forslaget. Det er også en av de positive erfaringene fra denne saken, at regjeringspartnerne har stått sammen, sier Navarsete, som innrømmer at saken utviklet seg til å bli en belastning for regjeringen.

Fristiller stortingsgruppa

Navarsete fristiller nå Sps stortingsgruppe når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til en ny og revidert straffelov. Hun sier hun ikke vil ta en omkamp internt i regjeringen for å få inn et alternativ til forslaget, eller for å beholde dagens blasfemiparagraf, som enkelte trossamfunn, samt KrF-leder Dagfinn Høybråten har tatt til orde for.

– Det vil vi ikke gjøre, og det er det heller ikke flertall for på Stortinget. Situasjonen er derfor at vi foreslår å fjerne blasfemiparagrafen, og ikke komme med noe annet som erstatning, sier Navarsete.

Stortinget skal behandle saken i mai i år.

Erlend Aas/SCANPIX