Lund skal også lede det nye foreløpig navnløse selskapet.

– Styrene i Statoil og Hydro har vært gjennom komplekse forhandlinger og kommet fram til en avtale vi er fornøyd med. Vi vil ikke ta initiativ til å bevare Statoil-navnet i det nye selskapet, sier han til NRK.

Debatten etter at fusjonen ble kjent har stort sett dreid seg om hva selskapet skal hete, og mange har tatt til orde for at Statoil-navnet må beholdes. Det var Hydro som forlangte at det nye sammenslåtte selskapet måtte skifte navn.

– Det er gode argumenter på begge sider. Nå har vi kommet fram til en helhetlig løsning, som vi mener er godt for det nye selskapet. En av vurderingene vi har gjort, er at vi ønsker å skape noe nytt og se framover. Derfor har vi landet på den løsningen vi har gjort, sier Helge Lund.

SLÅR SEG SAMMEN: Eivind Reiten (t.v) og Helge Lund blir henholdsvis konsernsjef og styreleder i det nye selskapet.
Åserud, Lise