Ni av ti som ble smittet av fugleinfluensa i Indonesia i år, omkom. Om en influensapandemi kommer til Norge, kan halvparten av befolkningen dø.

– Foreløpig synes det ikke som om norske politikere er informert om hvor alvorlige konsekvensene av en pandemi kan bli. Vi risikerer at samfunnet kollapser. Etter en pandemi kan det bli som etter Svartedauden, sier forsker Olav Albert Christophersen til Dagsavisen.

Forskerkolleger av Christophersen kaller situasjonen «ekstremt skummel»

– Jeg vil ikke bidra til frykt, men det er klart at situasjonen er ekstremt skummel, sier førsteamanuensis Anna Haug ved Universitetet for miljø— og biovitenskap på Ås.

Torsdag samles 140 personer fra ulike offentlige instanser, med medlemmene i Pandemikomiteen i spissen, for å gjennomføre en nasjonal pandemiøvelse.

For lave anslag Sist fredag skrev Dagsavisen at Pandemikomiteen, som er et rådgivende organ for Helse- og omsorgsdepartementet, regner med inntil 1.350 ekstra sykehusinnleggelser ukentlig under en pandemi. Det ble også vist til anslag som tilsier fra 700 til i verste fall 13.000 flere døde enn i løpet av en normal influensasesong.

Men Christophersen, som har arbeidet med beredskapsplaner, mener altså at disse anslagene kan vise seg å være katastrofalt for lave.

– Myndighetene må forberede seg på at inntil halvparten av befolkningen her til lands kan komme til å dø, er hans dystre budskap.

Fugleinfluensa Det mest sannsynlige utgangspunktet for et slikt virus akkurat nå, er fugleinfluensaviruset H5N1, mener de norske forskerne.

– Hvis det skjer en endring slik at vi får et influensavirus med de samme egenskaper og den samme dødeligheten som fugleinfluensaen har, vil det være fryktelig skummelt, påpeker Haug.

H5N1 har så langt i år tatt livet av 90 prosent av dem som er blitt smittet i Indonesia. I Egypt er dødsraten lavere. Der har 30 prosent av de smittede omkommet, viser tall fra WHO, Verdens helseorganisasjon.

Diskuter saken: Er det grunn til å ta forskeradvarselen på alvor?

MICHAEL DALDER