– Summen av en lang rekke undersøkelser indikerer at det er sunt å bo på bygda, sier medisinprofessor Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo til Nationen.

Tellnes som er president i Den europeiske folkehelseforeningen, viser blant annet til en svensk doktorgradsoppgave om hjerte— og karsykdommer som slår fast at bygdefolk er friskere enn byfolk.

– Utsikt til naturlandskap gir høyere trivsel og effektivitet på arbeidsplassen. Vi vet også at dette å sanke fra naturen har en helsefremmende effekt. Det å fiske og plukke bær eller sopp, medfører både trivsel, fysisk aktivitet og tilhørighet til naturen. Alt dette har bygdefolk lettere tilgang til enn byfolk, sier han.

Tellnes mener det i norske bygdesamfunn er tradisjon for å ta vare på naboer og venner, mens mange i byen opplever at de ikke engang kjenner naboene i samme oppgang.