Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids— og inkluderingsdepartementet tar til motmæle mot Inger Johanne Knudsen og Harry Jørgensen, som på vegne av Norsk Pensjonistforbund langer ut mot behandlinger av den svakeste gruppen pensjonister.

— Årets trygdeoppgjør var meget godt for pensjonistene. Det gjelder også minstepensjonistene. De fikk da en inntektsøkning på 6,2 prosent. Det gir betydelig bedre kjøpekraft enn tidligere.

— I tillegg til endringene i formuesskatten som kom i budsjettforslaget fredag, er det viktigste nå å få kartlagt bedre levekårene for minstepensjonistene og unge uføre. Dette er vi blitt enige om å gjøre fremover, sammen med organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret, sier statssekretær Støstad.