Finne bekrefter det som Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen sa til Bergens Tidende i går, nemlig at Statens vegvesen ikke er fornøyd med det renholdsarbeidet firmaet NCC Roads utfører på veiene i Bergen.

— Ansvaret for renholdsarbeidet ligger hos oss. Det medfører at det er vårt ansvar å se til at arbeidet blir gjort skikkelig, seier Olav Finne.

— Har dere tatt opp med NCC Roads at dere ikke er fornøyde med hvordan de utfører renholdsarbeidet?

— Ja, det har vi, sier Finne, som ikke ønsker å gå nærmere i detaljer. Han opplyser at kontrakten som NCC Roads har på vedlikeholdet var en varighet på 5 år.

Kostet oftere

— Tror du vedlikeholdet og renholdet ville vært bedre dersom Statens vegvesen hadde gjort jobben selv?

— De folkene vi har som jobber med dette, sier at veiene ble kostet oftere da veivesenet gjorde jobben selv, svarer Finne.

Det var på den tiden, før 2002, da Statens vegvesen ikke bare drev med planlegging og strategi, men også hadde egen avdeling for anlegg og vedlikehold.

Dette endret seg da anleggsdelen ble skilt ut, fikk navnet Mesta, og alle anleggs- og vedlikeholdsoppdrag skulle lyses ut på anbud.

Kommunen må si fra

Aps samferdselspolitiske talsmann i Bergen kommune, Arne Jakobsen, er enig i at det er visse svakheter ved dagens system.

— Jeg husker tidligere, når det var nødvendig å gjøre en ekstra innsats for å renske opp, for eksempel før Festspillene, så var Statens vegvesen alltid velvillige, sier Jakobsen. Slik situasjonen er nå, etterlyser han mer handlekraft fra kommunen.

— Vi må kunne forvente at kommunen tar en runde med Statens vegvesen og sier fra at renholdet ikke utføres godt nok, sier Jakobsen. Han ergrer seg over at byråd Lisbeth Iversen i BT lørdag etterlyser «konkrete forslag» fra hans side.

Frekkhetens nådegave

— Byråden har frekkhetens nådegave. Hun sier at vi i fjor høst sa nei til varierende takster i bompengeringen. Det var jo ingen sak om det den gang. Dessuten var det da nødvendig å holde fast på den saken om utvidelse av bompengeringen som skulle til Stortinget.

— Og hvor blir det av kollektivmeldingen som byråden har lovet i lang tid?

I opphisselsen forfattet Arne Jakobsen en interpellasjon om luftforurensningen i Bergen som har sporenstreks sendte over til byrådet, med kopi til ordfører Herman Friele. Jakobsen vil ha svar på hvilke konkrete tiltak byrådet har, på kort og lang sikt, for å bedre luftkvaliteten i Bergen.