Bastesen ville trolig ikke fått kvotene, dersom han hadde opplyst om salget, skriver Fiskaren.

Den tidligere stortingsrepresentanten sendte søknaden fordi fiskere som har hatt offentlige verv skal få fiskerettigheter tilbake, dersom vervet har medført at eier ikke har hatt adgang til å delta i fisket. Men siden Bastesen allerede hadde solgt «Snøfjell» med kvoter, risikerer han å miste kvotene han har fått tilsagn om.

– Vi er skuffet og føler oss ført bak lyset over at Bastesen ikke opplyste om at han hadde hatt en adgang som han solgte. Dette har først kommet fram etter at vedtaket ble gjort og er et forhold Bastesen tidligere har benektet, sier rådgiver Rune Løvås i Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

Steinar Bastesen avviser på sin side å ha gjort noe galt.