• Å besitte barneporno er ikke en sjeldenhet. Det forekommer hyppigere enn man har villet vite, hevder professor i psykiatri Berthold Grünfeld.

Til sammen 17 vestlendinger er siktet i den landsomfattende barneporno-saken. Tolv av dem er fra syv forskjellige kommuner i Hordaland. Kripos har de siste to døgn siktet totalt 160 personer for besittelse av barneporno.

Pedofilt orienterte

Ifølge Grünfeld vil personer som tyr til barneporno ofte være pedofilt orienterte.

— Sannsynligvis er et mindretall av de pågrepne ekte pedofile. Rent pedofile er en liten gruppe som blir seksuelt stimulert av barn og ikke av voksne. De som er pedofilt orientert kan derimot være normalt heterofile voksne som tidvis blir stimulert av barn. Så har vi dem som i perioder er interessert i barn. Det finnes alle mulige gråsoner av pedofili, sier Grünfeld.

Vanlig med barneporno

Omfattende mørketall gjør det umulig å tallfeste hvor utbredt legningen er i Norge. Professoren presiserer at man ikke vet mye om hvem personer som bruker barne- og dyreporno er.

— En ting som er sikkert er at de ikke nødvendigvis er pedofile. Det kan i og for seg være personer som ikke tenner på barn seksuelt. Det er klart at de som har en legning i retning av pedofili vil bli stimulert av barneporno. Men noen gjør det nok av nysgjerrighet og spenning og vil ha det som hobbyvirksomhet.

— Mange av de pågrepne har lastet ned både barne- og dyreporno. Er det noen sammenheng her?

— Det kan det være, men ikke nødvendigvis. Et mindretall kombinerer barne- og dyrepornografi. Ofte er dette veldig seksuelt forstyrrete mennesker.

Menn mer seksuelt sårbare

Grünfeld vil ikke spekulere over hvorfor mange av de pågrepne er middelaldrene menn, men sier slike former for seksuelle avvik forekommer adskillig sjeldnere blant kvinner.

— Noen hevder dette skyldes større mørketall. Andre mener det er en reell forskjell. En teori går på at menn seksualdrift er mer utsatt for skjevutvikling og biologiske faktorer.

— Hva tror du?

— Jeg tror vel at det er en kombinasjon av biologiske og psykososiale årsaker. Prosessen frem mot en voksen seksualitet er mer komplisert hos menn.

Denne teorien går ut på at en biologisk seleksjonsprosess tar sikte på at kvinner representerer det Grünfeld kaller "en normalvariant" for å gi arten en overlevelsessikkerhet. For å beskytte barna, bør ikke kvinnen være pedofil. For menn er kontrollmekanismen er dårligere utviklet - noe som fører til at menn også lettere blir psykososialt villedet seksuelt.

— En del foreldre vil jo bli skremt når disse sakene rulles opp, men man må få en debatt og diskusjon rundt temaet i tillegg til å kriminalisere det, poengterer Berthold Grünfeld.

UTBREDT: - Barneporno er mer utbredt enn vi tror, sier professor i psykiatri, Berthold Grünfeld.
Foto: Scanpix