TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bt.no John Michal Sørensen er en av mange fedre som har barna sine boende i en annen by enn den han selv bor i. Han er glad for at endringene i bidragsregelverket premierer begge foreldrene for samvær med barna. Deler reisekostnadene — Men samvær er ikke bare snakk om penger. Lovverket i dag tar ikke hensyn til at barna trenger både en mor og en far, mener Sørensen, som er aktiv i organisasjonen Foreningen 2 Foreldre.John Michal Sørensen har tre barn i alderen åtte til tretten år. De bor hos sin mor i en annen by i Norge. Han er fornøyd med at den nye loven åpner for å dele på reisekostnadene, men mener bidragsregelverket må ses i sammenheng med Barneloven hvis endringen skal ha noen effekt.- Denne endringen blir som å sminke liket, mener Sørensen. Han peker på at det fremdeles er fritt frem for en av foreldrene å flytte så langt bort at god foreldrekontakt blir umulig for barna.- Vi må få en lovendring som automatisk gir delt omsorg ved skilsmisse, så kan foreldrene bli enige om en løsning på grunnlag av det de mener er best, sier han. Lønner seg med null inntekt Leder av Foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken, er fornøyd med dette første skrittet på veien mot et nytt bidragsregelverk.- Men vi må regne mer på dette for å få oversikt over eventuelle utilsiktede virkninger, sier Rækken. Han nevner at det nå kan se ut som om det kan lønne seg for den av foreldrene som har barna å gå inn i et nytt forhold og samtidig slutte å jobbe. - Da blir bidraget maksimalt høyt, samtidig som vedkommende kan forsørges av den hun eller han bor med. I noen tilfeller vil det lønne seg økonomisk, frykter Rækken.