Enkelte mennesker er dessuten velsignet med et ytre og en personlighet som gjør at de virker 20 år yngre enn de er. Lise er en av dem. — Jeg bør nok takke for gode gener. Men jeg har også tro på at det er viktig med en viss rytme i tilværelsen. Folk tror visst at vi skuespillere ligger og drar oss til langt på dag, men det er ikke særlig lurt, mener Fjeldstad. Men å bli eldre synes hun ikke er spesielt morsomt. - I vårt samfunn skal en helst være 28 hele livet. Det er helt vanvittig. På den annen side er det ikke rart at det å bli gammel blir forbundet med noe negativt, når en ser hvordan vi behandler våre gamle. Eldreomsorgen har elendige betingelser i dette landet. Da er det kanskje ikke så rart at det blir økt fokusering på det å holde seg ung?

Selv om hun tenker på kostholdet, har trim ingen stor rolle i livet hennes.

— Jeg er lat av natur, men jeg får jo litt med meg fra aviser og blader om kosthold og mosjon. Jeg er nok et rykk og napp-menneske. Når en arbeider hardt og vil ha yrke og barn til å gå i hop, må en sette av tid til det som er viktig. Ikke jobbe i ferier, slå av mobiltelefonen iblant og bruke tiden til å være sammen med de en er glad i.