• Å ikke forstå hva som skjer er det som i størst grad bidrar til å skape frykt hos barn.

— Voksne tror gjerne at barn ikke får med seg dramatikken i nyhetssendingene, men det er ikke uten videre riktig. Man skal ikke undervurdere barns evne til å oppfatte ting, og da er det viktig at foreldre og lærere er parat til å forklare fakta uten å skremme.

Det sier krisepsykolog Atle Dyregrov (bildet) til Bergens Tidende.

Har påvirket alle

— Hvis situasjonen eskalerer, ser jeg ikke bort fra at det kan bli behov for egne opplegg på skolene i en eller annen form, men foreløpig tror jeg at det viktigste er at foreldre og lærere berører dette på en naturlig måte og ikke overlater til barnas fantasi å lage skremmebilder, sier Dyregrov, som understreker at de voldsomme episodene i Midtøsten den siste uken nok har påvirket alle, både barn og voksne.

Økende urofølelse

— Det er en økende urofølelse blant mange. Mye skremmende har skjedd i verden de siste årene, fra terrorhandlinger til store naturkatastrofer. Den siste ukens uroligheter er foreløpig de siste i en lang serie, og man vet dessuten ikke hvordan det vil utvikle seg. I dette ligger det også et uromoment, sier Dyregrov.

Han mener at det i denne situasjon er ekstremt viktig å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

— Bare dialog kan løse denne konflikten. Det er grunnleggende. Det er vanskelig for nordmenn å skjønne hvorfor man kan føle seg så krenket over noen tegninger, samtidig som muslimene ikke kan forstå at ytringsfriheten skal stå over deres religiøse tro. Jeg tror at det er her den største utfordringen ligger hvis man skal ha håp om å få til en demping av konfliktene i stedet for en opptrapping, sier Atle Dyregrov.