Han er en av bidragsyterne til boka "Barn drikker ikke caffe latte"som ble lansert onsdag. Mellom de to permene kommer forskjellige forfattere og fagfolk med ulike syn på barns oppvekstvilkår i byen.

— Bybarn får helt andre impulser og erfaringer enn barn på landsbygda. Det gjør dem bedre skikket til å møte det moderne samfunnet og de krav som stilles, sier psykolog Oddvar Skjæveland, ifølge Dagsavisen.

Han sier videre at barn som vokser opp i mindre miljøer har et smalere erfaringsgrunnlag, og vet mindre om de endringene som skjer i et moderne samfunn.

— Når disse barna senere møter den "virkelige" verden, vil de mangle referansene og erfaringene som gjør at de kan takle det de opplever like godt som bybarn, hevder Skjæveland.