KJERSTI MJØR

LENA VERMEDAL

Mange norske småbarn får sykkel av foreldre eller besteforeldre til bursdagen. Enten en liten trehjulssykkel eller en tohjuler med støttehjul.

Nå advarer overlege Kari Schrøder Hansen ved kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus mot å gi barn under seks år sykkel. Årsaken er stor risiko for hodeskader, skrubbsår og kutt.

— Mitt råd er at foreldre venter til barnet fyller seks år, sier Schrøder Hansen.

— Før seksårsalderen klarer unger å lære seg å sykle og holde balansen, men ikke å kontrollere farten eller stoppe. De er ikke godt nok utviklet verken psykisk eller motorisk til å klare det.

Tidobbel risiko

Onsdag disputerer Schrøder Hansen for den medisinske doktorgraden om skadde pasienter på Vestlandet. Særlig har hun forsket på sykkelskadde, effekt av bruk av sykkelhjelm og eventuell minstealder for sykkelstart.

Schrøder Hansens forskning viser at barn som begynner å sykle i tre- til femårsalderen har større risiko for å bli skadet i løpet av de første to årene som syklist, enn barn som begynner senere.

Dessuten har en femåring på sykkel ti ganger så høy risiko for å skade seg enn andre syklister.

— Dette er ganske mange, og ut fra vårt materiale er det ikke grunnlag for å si at «øvelse gjør mester». Jo tidligere et barn begynner å sykle og jo mer et barn sykler, desto større er risikoen for skader.

— Mitt hovedbudskap er at foreldre utsetter barnet for større risiko, hvis de lar barna begynne å sykle tidlig. Små barn er ikke modne nok. Foreldre må vite hva de gjør, sier Schrøder Hansen.

- Hjelm bør være påbudt

Av cirka 800 som skader seg på sykkel hvert år i Bergen, er 560 barn under femten år. Som kirurg både på Bergen legevakt, Haukeland og Haraldsplass har Schrøder Hansen gjennom årene møtt mange av disse pasientene, og det er årsaken til at hun begynte å forske på sykkelskadde.

— Det var så veldig mange av dem, og de fleste var barn. Nesten halvparten av disse pasientene har skader i ansikt eller hode, i tillegg til kuttskader og skrubbsår. Det er flere armbrudd enn benbrudd, fordi syklistene tar seg for når de velter.

Schrøder Hansen tar også til orde for å påby bruk av sykkelhjelm, slik blant annet Australia, New Zealand og flere kanadiske stater har gjort.

— Effekten av å bruke hjelm er udiskutabel, og et påbud bør gjelde alle aldersgrupper, ikke bare små barn. Å bruke hjelm er like viktig for større barn og voksne. Det er de som blir hardest skadet på sykkel, sier Schrøder Hansen til BT.

— Det er dessuten viktig at noen går foran. I sykkelsportmiljøet er det for eksempel blitt tøft å bruke hjelm.