• Skolene er veldig dårlige til å melde fra, sier leder for barneverntjenesten i Ytrebygda, Gunvor Nilsen. Hun mener mange barn blir mishandlet uten at noen får vite det.

TOR HALVORSEN

Barnevernet i Bergen får svært sjelden melding om barn som blir utsatt for vold i hjemmet. Men det er grunn til å tro at mørketallene er store. I kveld viser NRK1 Brennpunkt-dokumentaren «Øyne som ser», som setter søkelyset på vold mot barn bak hjemmets fire vegger. I dokumentaren følger Brennpunkt-redaksjonen både barnevernsansatte og helsepersonell som arbeider med barnemishandling.

Melder ikke ifra

Barnevernet har ingen mulighet til å fange opp de barna som utsettes for vold. De er avhengige av at skolen, barnehagen eller helsepersonell sier fra. Men det er sjelden at det kommer meldinger fra skolen eller barnehagen. En ringerunde Bergens Tidende har gjort til barneverntjenestene i de ulike bydelene viser at barnevernet sjelden hører om tilfeller der barn blir utsatt for vold. Og barnevernet etterlyser flere meldinger fra skoler og barnehager. I Ytrebygda bydel var kun en av 150 meldinger det siste året fra en barnehage. Fra skolene fikk barneverntjenesten i bydelen kun ni meldinger i løpet av fjoråret.

Spesialkonsulent Hillevi Runshaug ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, mener det er vanskelig å si hvorfor skolene ikke melder fra oftere til barnevernet.

— Det kan være vanskelig å oppdage slike tilfeller. Men det kan også være at man er redd for å bryte et tillitsforhold til foreldrene. Lærerne trenger et positivt samarbeidsklima med foreldrene for å sette barnas beste i fokus, sier Runshaug. Hun hevder kunnskapen om temaet er blitt bedre, og at samarbeid mellom ulike

etater har vært et satsingsområde.

Anmelder ikke

I kveldens Brennpunkt går det også frem at barnevernet sjelden anmelder foreldre som øver vold mot barna sine. Årsaken er at barnevernet ofte prioriterer tiltak som skal bedre barns situasjon fremfor å anmelde foreldre til politiet.

Brennpunkt-regissør Anne Elisabeth Andersen mener barns rettssikkerhet ikke blir ivaretatt fordi man er altfor redd for å kritisere foreldrene.