• Produkter spesielt rettet mot barn er ikke noe annet enn utslag av kommersielle interesser hos produsentene. Jeg setter et stort spørsmålstegn ved om vi trenger disse produktene, sier Henriette Øien, rådgiver i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

ANJA WENDELBORG FREMO

— De aller fleste friske barn vil spise vanlig mat. De trenger ikke nødes med all slags godsaker for å få nok næring, mener Henriette Øien. Hun advarer foreldre mot å falle for fristelsen i å tilby barna sjokoladepålegg og jordbærmelk så snart de ikke vil spise.

– Jeg vil ikke anbefale sjokolademelk i det daglige, men hvis valget står mellom cola eller sjokolademelk, ville jeg vel velge sjokolademelken, sier Øien.

Interaktiv reklame

Kringkastingsloven forbyr tv-reklame som retter seg direkte mot barn. Noen produsenter omgår reklameforbudet ved å markedsføre seg gjennom TV3, som sendes fra London og dermed ikke er omfattet av norsk lovverk. Men unger utsettes for reklame for produkter rettet mot dem i andre medium, det er ikke ulovlig. Markedsføringsloven praktiseres likevel strenger når det dreier seg om å reklamere for produkter rettet mot barn.

Etterlyser lovreguleringer

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon mener matvarer spesiallaget med tanke på barn som kjøpere, bare et utslag av en tendens som går i gal retning. – I stadig større grad ser vi at kommersielle budskap blandes sammen med underholdning, ikke minst på nettet. Interaktivitet gir helt nye muligheter for sammenblanding. Det er uheldig fordi barn ikke greier å skille ut reklamen, sier Thon.

Han tror lovreguleringer kan motvirke reklamepress mot barn. Men det fritar ikke produsentene fra selv å sette grenser for sin markedsføring av varer for barn.