Hva mener du? Del dine erfaringer i debattfeltet under saken!

Kan barna dine bli vanskeligere å ha med å gjøre hvis de har oppholdt seg lenge i barnehagen?

Det har mange amerikanske forskere ment en stund.

Første gang i Norge

Mens amerikanerne finner at antall timer i barnehagen har sammenheng med hvor aggressive barna er, har imidlertid en ny, norsk forskningsrapport kommer til motsatt konklusjon.

Antall timer i barnehagen gir hverken mer aggressive eller mer ulydige barn, ifølge rapporten.

— Dette er spennende fordi det har vært en diskusjon i hver fall 30 år i USA og 10 år i Norge om barn blir mer bråkete og rampete av å være lenge i barnehagen. De norske bekymringene har vært basert på amerikansk forskning. Først nå har vi begynt å studere dette i en norsk kontekst, sier forskeren bak rapporten, Henrik Zachrisson, til Aftenposten.

Sammenlignet søsken

Zachrisson og hans kolleger har også sammenlignet barn fra samme familie, men som bruker ulik tid i barnehagen, noe som gir sikrere data.

Forskerne fant ingen økning i problematisk adferd blant ungene som var flere timer i barnehagen enn søsknene sine.

Zachrisson tror norsk familie- og barnehagepolitikk kan være del av forklaringene på resultatene.

— Norske familier har lett tilgang til barnehager av relativt jevn og god kvalitet. Spesielt er det færre barn pr. voksen i norske barnehager enn i de fleste andre land. Dessuten har vi foreldrepermisjon som gjør at barn starter i barnehagen ved ett års alder eller senere, ikke ved noen måneders alder slik veldig mange barn gjør, for eksempel i USA, sier Zachrisson, som jobber ved Folkehelseinstituttet og Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo.

72 000 mødre og deres barn

Ved hjelp av spørreskjemaer ble 72.000 mødre i Norge spurt om aggresjon og lydighet både da barna deres var 18 og 36 måneder gamle, samt om hvor mye tid barna deres har vært i barnehage.

På spørsmål om resultatene kan være preget av at mødrene ikke tør å innrømme at barna deres er aggressive, svarer Zachrisson:

— Ja, det kan de absolutt. Men også amerikanske undersøkelser som har spurt foreldrene, har funnet en sammenheng som viser at barn blir mer rampete. Vi finner ingen slik sammenheng med våre analysemetoder.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med forskere fra Boston College og Harvard Medical School og er blitt publisert i tidsskriftet Child Development.