• Det er et paradoks at vi skal subsidiere barkeepere på ferger med 120.000 kroner, mens barkeepere på hotell i Bergen sentrum ikke får noen ting!

OLAV GARVIK

Med denne spissformuleringen viser Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, hvor urimelig han oppfatter dagens nettolønnsordning for ferger i utenriksfart.

Eller sagt med andre ord: Det er litt av et paradoks at denne skattemessige forskjellsbehandlingen har fått fortsette så lenge, mener han.

Nilsen reagerer med en viss undring på Fjord Lines opptreden. Rederiet kunne med fordel ha ventet med å varsle utflagging, for det har rimelig god tid med å hente inn nytt personale. Nettolønnsordningen opphører ikke før ved inngangen til 2006.

— Vi må heller ikke glemme at rederiet har visse sikkerhetsmessige hensyn å ivareta, og da tenker jeg på språkkunnskapene. Mannskapet skal beherske enten engelsk eller et av de skandinaviske språkene.

- Dette er gjennomtenkt

— Har selskapet overspilt?

— Jeg har stor forståelse for at det kjemper for det de mener er rett. Det er naturlig for alle å kjempe for å bevare fordeler. For myndighetene er det likevel viktigere å bruke de drøyt 1 milliarder kronene som nettolønnsordningen utgjør til å ta vare på og bygge ut den faglige kompetansen blant maritimt utdannete sjøfolk.

— SVs Øystein Djupedal beskylder Fjord Line for å drive utpressing av politikerne?

— Jeg bruker ikke slike ord. Men det er og blir ikke aktuelt for oss å endre standpunkt. Vi må stå oppreist for det vi har vedtatt, og dette er vel gjennomtenkt, kan jeg forsikre. Vi er nødt til å tenke langsiktig og bygge opp en bærekraftig støtteordning, sier Oddvard Nilsen til Bergens Tidende.

Ap vil hjelpe kystflåten

Mens regjeringspartiene og SV er fast bestemt på å fjerne den gunstige skatteordningen for ferger i utenriksfart, er Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet av motsatt oppfatning.

Leder i Stortingets næringskomité, Olav Akselsen (A), sier at det fortsatt er håp i hengende snøre, for regjeringen har full anledning til å revurdere sitt standpunkt.

— Er ikke én milliard kroner i støtte en høy pris å betale?

— Det er flere måter å se det på. Jeg konstaterer at regjeringen vil ta fra de vanlig ansatte og gi til offiserene. Fra Arbeiderpartiets side har vi for øvrig ønsket å bevilge 190 mill. kroner for at kystflåten og fraktefartøyene skal få nyte godt av samme skatteordning som i dag gjelder for fergene, sier Akselsen.

- Sparer ikke noe som helst

Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter, som sitter i finanskomiteen, legger vekt på at staten ikke vil spare noe som helst om nettolønnsordningen blir avviklet, og han begrunner det slik overfor BT:

— Når et fergeselskap flagger ut, får ikke den norske stat skatteinntekter i det hele tatt. Det er heller ikke for redernes skyld at vi ønsker å opprettholde denne ordningen. De ville uansett ha tjent på utflagging. Jeg er mest redd for at utflagging innebærer oppsmuldring av det maritime miljøet her til lands.

For min del legger jeg dessuten stor vekt på å ha full norsk bemanning ikke minst av sikkerhetshensyn og nødvendigheten av å beherske norsk i en krisesituasjon, sier han.

Men Hagesæter fortviler likevel ikke:

— Det kan bli omkamp hvis vi får en annen regjering neste høst!