• Det er dette som er tobakk. Ren tobakk. Det har jeg røykt hele mitt liv. Det er den som har holdt meg i live.

Det sier Arne Strande, som i går kveld tok seg en rullings på Børs café. Det har han ingen planer om å slutte med, så han blåser glatt av dem som kaller rullingsrøykere «en utdøende rase».

— Dette er bare en fase. En trend, fnyser Strande. Som overhodet ikke har tro på at rullingsen er farligere enn «ferdigsigaretter». Tvert imot.

Dørvakt Lars Knudsen har mange kvelders inngående kjennskap fra «røyketrappen». Han er enig i dem som sier at «rullerne» er eldre menn fra distriktet, og at flere yngre vil snuse fremover.

— Det er de yngre som snuser, gjerne dem som bor i distriktet. Røyker du først rullings, går du ikke over til verken sigaretter eller snus. De som slutter med rullings, slutter for å slutte å røyke totalt.

HOLDER MEG I LIVE: - Det errullings som er tobakk. Ren tobakk.Det er den som har holdt meg ilive. Ja, det er nå min påstand, sierArne Strande, gjest på Børs café.
JAN M. LILLEBØ