En global temperaturøkning på to grader regnes som det kritiske nivå for når oppvarmingen virkelig blir farlig for mennesker og miljø på jorden, ifølge forskere i FNs klimapanel (IPCC).

Forskere ved University of Victoria i Canada har nå beregnet hvor stor del av verdens utslipp som må kuttes for å nå målet om maksimalt to graders temperaturøkning sammenlignet med førindustrielt nivå.

Funnene er oppsiktsvekkende: Bare en total fjerning av utslippene vil gi en oppvarming på under to grader i 2050. 100 prosent kutt vil bidra til stabilisering av temperaturnivået på 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Kritisk nivå

Reduksjon på 90 prosent i 2050 er det absolutte minimum hvis målsettingen er å holde seg på to graders økning, er konklusjonen i studien, som er omtalt på nettsidene til det vitenskapelige tidsskriftet New Scientist.

Både EU og Norge har som målsetting å begrense den globale temperaturøkningen til to grader. Overskrides den grensen, regner klimaforskerne det som svært sannsynlig at oppvarmingen vil få en selvforsterkende effekt, med dramatiske effekter i form av oversvømmelser, lavere matvareproduksjon og utryddelse av arter.

Både Norge og EU har hittil lagt til grunn at 50 prosents reduksjon i drivhusgassutslipp midt i dette århundret vil være tilstrekkelig til å oppfylle togradersmålet.

Må kutte hardere

— Norge må altså slutte å snakke om halvering dersom vi skal stabilisere på to graders temperaturøkning. Vi må i stedet sikte mot opptil 100 prosents utslippsreduksjon innen 2050, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund til BT.

Prognosene til forsker Andrew Weaver og hans kolleger på Victoria-universitetet er utarbeidet ved hjelp av de samme computermodellene som IPCC har brukt i sine rapporter om klimaendringene, ifølge New Scientist.

Konklusjonene i den nye studien står altså i skarp kontrast til EUs og Norges erklærte utslippsambisjoner.

Klimaforsker Tim Lenton ved University of East Anglia fastslår at selv de mest ambisiøse klimapolitiske målene ikke vil hindre stadig større konsentrasjon av CO2 i atmosfæren.

Nullutslipp

— En stabilisering av temperaturen krever at de menneskeskapte CO2-utslippene ikke overstiger den mengden som absorberes i jordens vegetasjon, jordsmonn og i havene, sier han til New Scientist.

— Folk blir forledet til å tro at en halvering innen 2050 er alt vi trenger å gjøre, men i virkeligheten må vi fortsette å kutte utslippene av drivhusgasser helt ned mot null, tilføyer Lenton.

Verdens miljøvernministere samles i desember på det indonesiske ferieparadiset Bali for å stake ut veien videre for de internasjonale klimaforhandlingene. En internasjonal forpliktelse om nullutslipp vil i overskuelig fremtid være å betrakte som utopisk.

HO