• Det er bare Jan P. Syse som har fått verre medfart enn Dagfinn Høybråten. Han blir straffet før han har syndet!

Den kristne medierefseren Geir Magnus Nyborg legger bredsiden til når han karakteriserer avisenes og etermedienes behandling av KrF-lederen. Som generalsekretær i organisasjonen med det lange navnet Familie & Medier, Kristent Medieforum KKL, er han skremt og urolig over det han har vært vitne til.

Aller verst er NRK, ja, endatil verre enn Dagbladet «som heldigvis har tatt seg noe inn igjen i det siste,» ifølge Nyborg. Han er betenkt, og samtidig noe forundret, over at han må stå opp og forsvare trosfriheten i forbindelse med kritikken som er reist mot Høybråten.

— Dette er noe helt nytt, og det viser at det brer seg en skremmende intoleranse i deler av mediene. I vårt samfunn har det hittil vært slik at man må synde før man blir straffet, men i Høybråtens tilfeller er han blitt straffet før han har syndet, sier Nyborg til Bergens Tidende.

- Stygt av Anne Holt

— Har han hatt det tøffere enn andre toppolitikere?

— Det er bare tidligere statsminister Jan P. Syse som hadde det verre. Valgerd Svarstad Haugland opplevde også et svært «kjør» i fjor, men til Høybråtens fordel taler det at han er faglig sterk og dermed tilsvarende respektert i vide kretser.

— Hvem er verst, slik du opplever det?

— Jeg har ikke lest eller sett alt. Oversiktene fra Observer Norge viser riktignok at Høybråten er mest nevnt og omtalt av Dagbladet. Men det er visse innslag i NRK jeg reagerer mest på, ikke minst i Fredrik Skavlans underholdningsprogram i fjernsynet, hvor han bl.a. tillot forfatteren Anne Holt å komme med stygge spark under beltestedet.

Den slags er bare tarvelig og høyst kritikkverdig, sier Nyborg videre.

Startet med Eva Lundgren

Han er stadig forundret, understreker han, over at ikke redaktører og journalister tar et indre oppgjør med det han kaller flokkmentalitet i etiske spørsmål. Alt fra religionsforskeren Eva Lundgrens korstog for noen år siden har han registrert at mediene systematisk latterliggjør to «fenomener»: Fremskrittspartiet og de karismatiske og fundamentalistiske bevegelser.

— Det vi har opplevd i det siste krysser imidlertid grensen for enfoldighet, sier Geir Magnus Nyborg.

Dagbladets tradisjon

Dagfinn Høybråten selv kom med en sviende bemerkning rettet mot Dagbladets sjefredaktør, Thor Gjermund Eriksen, da han tirsdag gjestet Skånevik. KrF-lederen sa at det var «en historisk uttalelse» når redaktøren innrømmer at avisen driver kampanjejournalistikk.

— Har du virkelig sagt noe slikt, Eriksen?

— Ja, men jeg sa noe mye mer som dessverre ikke kom med i det trykte intervjuet med meg. Jeg var mer nyansert enn det Høybråten har fått med seg, for jeg påpekte at Dagbladets journalistikk i homofilidebatten konsentrerer seg om viktige verdispørsmål i tråd med avisens gode tradisjon. Dette er en viktig debatt. Der har vi latt folk med ulike standpunkter delta, bl.a. KrFs tidligere statssekretær Janne Haaland Matlary.

HISTORISK: Dagfinn Høybråten mener at Dagbladets sjefredaktør kom med «historisk uttalelse.»<p/>FOT: KNUT STRAND