Datafeil hos EDB Fellesdata, som gjorde at over to millioner bankkunder ikke kunne bruke kontofon eller nettbank, har også ført til at flere tok ut mer penger enn de hadde på kontoen. I et klagebrev til bankene skriver Forbrukerrådet at bankene må strekke seg langt, melder NRK.— Bankene får dekke opp det som måtte dukke opp. De må jo sørge for at folk ikke lider noe økonomisk tap som følge av dette, sier direktør Per Anders Stalheim til NRK.Én million kunder som har vært rammet av datafeilen, er kunder hos Gjensidige NOR Sparebank. Og bankens informasjonsdirektør Frode Helgerud lover at de skal slippe straffegebyrer eller renter.- Ingen av våre kunder som har brukt banken på normal måte skal lide økonomiske tap av det som er skjedd. Vi har ikke greid å levere det kundene skal forvente av oss, og det skal ikke kundene bli belastet for. Det eneste forbeholdet vi må ta er at noen kunder bevisst kan ha utnyttet situasjonen, sier Helgerud.