– Vedtaket gir ikke bare alle pokerspillere rett til å se bort fra de aktuelle kravene fra banken etter spill og tap på nettet på kreditt. De kan også få tilbake fra banken den spillegjelden de tidligere har betalt med kredittkort, dersom denne prinsippavgjørelsen i nemnda blir stående, melder Forbrukerportalen.no.

Bankklagenemnda har nettopp avgjort en sak som dreier seg om pokerspill med kredittkort på nettet. Nemnda viser til en paragraf i straffelovens ikrafttredelseslov fra 1902 som sier at man ikke plikter å betale spillegjeld.

«Like aktuell»

– Det at pengespill i dag tilbys lett tilgjengelig på internettet fra utlandet, og at kreditten også er lett tilgjengelig, blant annet via kredittkort, øker etter nemndas vurdering faren for at enkeltmennesker mister kontrollen. Bestemmelsen er med andre ord minst like aktuell i dag, heter det i uttalelsen fra Bankklagenemnda.

Direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet mener avgjørelsen gjør det nødvendig for bankene å beskytte forbrukerne ved å stenge for bruk av kredittkort ved pengespill.

Vil ha penger tilbake

Utfallet av avgjørelsen i Bankklagenemnda kan bli at norske banker får ansvaret for internettgamblernes gjeld. Nemnda konkluderer nemlig enstemmig med at banken ikke kan gjør krav gjeldende overfor en mann som brukte MasterCard på pokernettstedet Expekt.com.

Mannen krevde gjelden sin ettergitt, i tillegg til spillegjeld han tidligere hadde opparbeidet seg og betalt for med egne penger. Som hjemmel for det siste kravet viste mannen til lovteksten, som sier: «Af spill og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende. Det samme gjælder Laan eller Forskud, som nogen vidende om Øiemedet har ydet til bruk ved Spil eller Væddemaal.»

Banken må betale

Ifølge Bankklagenemnda er klageren i utgangspunktet ikke bundet av belastningene, og nemnda konkluderer med at banken ikke kan gjøre krav gjeldende overfor klageren som derfor bør få tilbakebetalt den spillegjelden han tidligere har betalt med kredittkortet.

Bankklagenemnda viser til at lovbestemmelsen kun gjelder «Laan eller Forskud», og derfor bare omfatter kredittkort som MasterCard og ikke debetkort som Visa. En forutsetning for at banken hefter for betalt spillegjeld er at banken burde ha visst hva kreditten ble brukt til – nemlig pengespill.

Uttalelsen fra Bankklagenemnda er bare rådgivende, og vil bli bragt inn for domstolene dersom en av partene ikke aksepterer vedtaket. Etter uttalelsene fra banken i den aktuelle klagesaken å dømme, blir nok saken rettslig behandlet. DnB Nor framholdt nemlig at lovbestemmelsen er gammel og ikke har hatt øye for den utviklingen som har vært, for eksempel på internett.