Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) bekrefter ovenfor Dagsavisen at flere banker benytter seg av kjønn som lånekriterium, siden FNHs statistikk klart viser at unge menn har lavere betalingsvilje enn unge kvinner.

Likestillingsombud Kristin Mile krever i et brev til FNH at de aktuelle bankene endrer sine kredittvurderingssystemer, ettersom hun mener praksisen medfører åpenbare ulemper for mannlige lånesøker.

— De vil kunne bli nektet innvilgelse av lån under ellers like vilkår som kvinner, fordi de er menn. Det vil for den enkelte mann framstå som klart urimelig at han bedømmes ut fra egenskaper knyttet til menn som gruppe, og ikke vurderes ut fra sine egenskaper som individ, skriver Mile i brevet.

FNH mener på sin side at praksisen ikke er i strid med likestillingsloven, ettersom kjønn bare kommer med i betraktningen hvis lånesøkeren ikke stiller tilfredsstillende sikkerhet. NTB