Det opplyste rederisjef Trond Myklebust da han forklarte seg for granskingskommisjonen mandag.

Administrerende direktør Trond Myklebust i rederiet Bourbon Offshore Norway har selv bakgrunn som kaptein på fartøyer av samme type som det havarerte «Bourbon Dolphin».

Under den åpne høringen i Ålesund mandag måtte han svare på detaljerte tekniske spørsmål fra granskingskommisjonen i flere timer.

Men rederisjefen ble også spurt direkte om han mener ting kunne vært gjort annerledes under ankerflyttingsoperasjonen som endte med «Bourbon Dolphin»s forlis nordvest av Shetland 12. april.

– «Bourbon Dolphin» ba «Olympic Hercules» om hjelp, men fikk ikke den hjelpen den ønsket, sa Myklebust.

Burde stanset operasjon

Rederisjefen sa ikke hvem som avslo skipets anmodning om hjelp – kapteinen på «Olympic Hercules», eller sjefen, den såkalte tow-masteren, for ankerflyttingsoperasjonen på riggen «Transocean Rather».

På britisk side av sokkelen styrer tow-masteren på riggen operasjoner tilsvarende den «Bourbon Dolphin» deltok i.

På norsk sokkel ville plattformsjefen hatt tilsvarende rolle, opplyser teknisk ekspertise innkalt av kommisjonen til NTB.

Operasjonen som endte med forlistet, foregikk på britisk side av sokkelen.

Administrerende direktør Stig Remøy i rederiet Olympic Shipping sier til NTB at «Olympic Hercules» ikke ble anmodet om hjelp og følgelig ikke har avslått noe ønske om hjelp.

– Kan anmodningen ha litt satt fra til operasjonsledelsen, som befant seg på riggen «Transocean Rather»?

– Det kan jeg ikke kommentere. Jeg var ikke på stedet. Kapteinen på «Olympic Hercules» var på stedet, og han skal forklare seg for granskingskommisjonen tirsdag, sier Remøy.

Feil båt

Rederisjef Trond Myklebust sa rett ut at «Bourbon Dolphin» ikke burde vært brukt som hovedskip under flyttingen av ankeret til riggen «Transocean Rather».

Han sa at han i etterkant har spurt seg hvorfor «Bourbon Dolphin» ble valgt som hovedfartøy og ikke hjelpefartøy når større fartøy med større trekk-kraft var involvert i operasjonen.

– I etterkant mener jeg flere burde ha stoppet operasjonen når de så hvordan større båter enn «Bourbon Dolphin» slet, sa Myklebust.

Fra sjøforklaringen er det kjent at forliste «Bourbon Dolphin» hadde en trekkraft på 194 tonn. «Olympic Hercules» skal ha hatt en trekkraft på rundt 270 tonn. Hver meter av den 1.800 meter lange kjettingen som skulle flyttes, veide 150 kilo. Selve ankeret veide 18 tonn. Dybden der operasjonen foregikk var 1.100 meter.

Rederiet Bourbon Ocean ble ifølge Myklebust ikke informert om de tekniske utfordringer ankerflyttingsoperasjonen innebar.

– Vi var ikke informert om, og kjente heller ikke til, de utfordringene oppdraget innebar. Rederiet har leid ut fartøyet til befrakteren etter de spesifikasjoner befrakteren har ønsket, presiserte rederisjefen.

Alternative løsninger

Rederisjef Trond Myklebust bekreftet på direkte spørsmål fra granskingskommisjonen at flyttingen av ankeret kunne vært gjennomført på en alternativ måte:

– På dypt vann er det blitt mer vanlig å legge ut ankeret på forhånd, og deretter koble det til riggen. Det blir gjort i større og større grad ute i verden, sa Myklebust.

Han opplyste også at vaier etter hvert nyttes som alternativ til kjetting på større dyp.