Det mener Espen Fjell, senior porteføljeforvalter i kraftmeklerselskapet Bergen Energi. Fjell hevder at dagens markedspris på kraft tilsier at BKK burde levere strøm for om lag 27 øre per kilowattime til forbruker.

Flyter på lojale kunder Jeg synes ikke BKKs nye pris helt ut reflekterer endringen i markedsprisen i det siste. Markedsprisen på kraftbørsen har vært helt nede i ca. 12,5 øre i november. De første åtte ukene av år 2000 vil det være fullt mulig for de store selskapene å kjøpe kraft helt ned i 14,8 øre pr kilowattime fra Kraftbørsen. Dette bør tilsi at 27 øre er en riktig pris til forbruker fra 1. januar, sier Fjell til BT. Han mener at de store kraftselskapene fortsatt kan holde høye priser fordi de har lojale kunder. Vi vil imidlertid oppfordre kundene til å være våkne og følge med i kraftmarkedet. Selv etter at BKK setter ned sine priser, er det fullt mulig for forbrukerne å kjøpe strøm langt billigere, sier han.

Mange e-verk billigere enn BKK Selv om BKK i går varslet en prisreduksjon på to prosent – eller 0,61 øre pr kilowattime til forbruker fra 1. januar, vil selskapets kraftpris havne langt nede på prislisten som Konkurransetilsynet offentliggjør hver uke. Ifølge denne listen skiller det nesten fem øre fra billigste til dyreste leverandør. Det utgjør om lag 1000 kroner årlig på strømregningen for en gjennomsnittsfamilie som bruker ca. 20.000 kWt i året. Aller billigst er Norges Energi med en 24,80 øre per kilowattime. Som en god nummer på to på prislisten er det vesle kraftselskapet Norigo Energi, som holder til i Sandviken i Bergen. Der kan man kjøpe strøm til 24,88 øre per kilowattime. Også Fitjar Kraftlag er blant landets billigste med 26,40 øre.Konkurransetilsynet offentliggjør hver mandag ukens kraftpriser. Den komplette listen finner man på Internett-adressen www.konkurransetilsynet.no.