• Storbritannia er blant landene som er bedre enn Norge til å beskytte det biologiske mangfoldet i havet.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra Verdens Naturfond (WWF). Undersøkelsen presenteres samtidig som miljøvernministrene fra 13 land er samlet i Bremen til det andre Ospar-møtet. Ospar er Oslo-Paris-konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren.

Blant landene som kommer bedre ut enn Norge, er foruten Storbritannia også Island, Danmark og Sverige. Nederst i rangeringen havner Frankrike med ni poeng på en indeks til 100. Til sammenlikning får Norge 45 poeng.

WWF har vurdert landenes oppfølging av målene fra den forrige Ospar-konferansen i 1998. Her ble landene enig om å beskytte det biologiske mangfoldet i havet.

Mangler oversikt

— Det som slår negativt ut for Norge er vi ikke har et lovverk for vern av korallrev i vår økonomiske sone. EU-landene har det såkalte habitat-direktivet som gir et sterkt juridisk vernegrunnlag. Dessuten er vi dårligst i Europa på kartlegging av havbunnen og dermed naturverdiene i det marine miljø. Hvis vi ikke raskt skaffer oss oversikt, kan mange av disse bli ødelagt. I dag er bare ti prosent av den norske havbunnen kartlagt. Det er ingen overdrivelse å si at planeten Mars er 100 ganger bedre kartlagt enn havbunnen utenfor vår egen kyst, sier fagsjef Andreas Tveteraas i WWF Norge til BT.

På plussiden registrerer miljøorganisasjonen at regjeringen har fredet korallrevene både utenfor Røst og Hvaler.

Miljøvernminister Børge Brende sier til BT at Norge vil ta initiativ på Ospar-møtet til utarbeidelse av en felles strategi for vern av kaldtvannskorallrev i hele det nordøst-atlantiske området. Han påpeker at Norge er det første land i verden som har fredet et slikt marint område.

Artsrike leveområder

Korallrev finnes langs hele norskekysten og er viktige leveområder for mange fiskeslag. Dessuten er de blant Norges mest artsrike naturtyper. Også av forskere regnes de som biologiske skattkamre.

På Ospar-møtet skal miljøvernministrene forsøke å komme til enighet om felles politikk om vern og beskyttelse av havområder. Foruten radioaktiv forurensning, er miljøproblemer knyttet til fiske, skipsfart og utslipp fra oljeindustrien og landbaserte aktiviteter blant temaene på ministrenes bord.