— Nå er det bare mindre detaljer som skal komme på plass før vi avslutter det hele midt på dagen i morgen, sier Indrøy til NTB torsdag kveld.

Hva den endelige avtalen går ut på, ønsker konserndirektøren ikke å kommentere.

— Det kommer vi tilbake til på pressekonferansen i morgen ettermiddag, sier Indrøy.

Styreleder Per Axel Koch i Kanal4 ønsker ikke å kommentere hvilke avtaler som er gjort, men sier informasjon om dette vil bli offentliggjort på en felles pressekonferanse i Oslo fredag ettermiddag.

På Sørlandet

Valebrokk var ikke selv til stede mens ledelsen i TV 2 og Kanal4 møttes til sluttforhandlinger torsdag. Han tilbrakte dagen på Sørlandet etter å ha sendt sin anbefaling til styrets medlemmer. Fredag blir det pressekonferanse i Oslo, der avtalen om kjøp av inntil 51 prosent av Kanal4 blir presentert.

Da har det bare gått to dager siden TV 2s styreleder Harald Norvik og Valebrokk var i Stockholm for å drøfte kjøp av P4. Den ballen har imidlertid Valebrokk lagt død. Nå sikrer han seg altså Kanal4 og får dermed kontroll i oppbyggingsfasen.

Midt i ferietiden er TV 2s styremedlemmer spredt for alle vinder, så det blir Norviks oppgave å samle trådene. Noe fullt styremøte blir det ikke snakk om.

Logisk skritt

Valebrokk mener at kjøpet av Kanal4 er et logisk skritt i utviklingen av TV 2-konsernet.

— Vi trenger radio som et supplement til fjernsynsdriften. Vi har kontroll med publikum på kveldstid, men ikke på dagtid. Avtalen om kjøp av Kanal4 gir oss mulighet til å kontrollere 51 prosent av aksjene, og vi kommer inn i begynnelsen på oppbyggingen av en radiokanal, sier Valebrokk.

Sånn sett ville det vært helt annerledes å gå inn i P4, som er en ferdig oppbygd organisasjon. Effekten av å samkjøre fjernsyn, radio og nettavis ville heller ikke blitt like enkel, eller kommet like raskt, som ved kjøp av Kanal4.

— Jeg håper at radiosjefen i Kanal4 synes TV 2 og TV2 Nettavisen er fornuftige steder å hente nyheter fra, sier Valebrokk høflig, vel vitende om at han med 51 prosents kontroll vil få til dette uavhengig av andres oppfatninger. Det er jo nettopp her den såkalte synergieffekten ligger.

Må godkjennes

Med opsjon på 51 prosent vil TV 2 i realiteten kjøpe opp Kanal4, ikke kjøpe seg inn i selskapet. Det betyr at i hvert fall ett, kanskje to, statlige tilsyn står klar til å saumfare avtalen.

Eierskapstilsynets direktør Sigve Gramstad sier at kjernepunktet er hvor stor lytteroppslutning den reklamefinansierte Kanal4 vil få. Grensen går ved 30 prosent, da er det snakk om en betydelige eierandel. Blir det mer enn dette, griper tilsynet inn. Også Konkurransetilsynet kan gripe fatt i saken.

— Kanal4 sender jo ikke ennå, så vi må gå gjennom sendeplanene for å stipulere størrelsen på lytterskaren. Kommer vi til at kanalen får en dominerende posisjon, kan vi stille krav til godkjennelse, sier Gramstad til NTB.

På kjøpersiden er det særlig Schibsteds rolle som vil bli gransket. Konsernet er største eier i TV 2, samtidig som det indirekte kontrollerer 17 prosent av Kanal4 gjennom ulike aviser.

Ingen dominans

Verken Valebrokk eller Kanal4s styreleder Per Axel Koch trodde at spørsmålet om dominerende stilling eller eierkonsentrasjon kunne stanse avtalen. Det fikk de rett i. Koch sier at Schibsted bare vil øke sin eierandel med noen få prosent. Med NRK og P4 på banen blir det heller ingen markedsdominans for TV 2.

— Hvis Eierskapstilsynet skal inn i bildet, må det eventuelt være for å se på Schibsteds rolle i radiomarkedet. TV 2 får bare en veldig liten del av dette markedet, sier Valebrokk.

Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet sier det ikke er noe i konsesjonsvilkårene som hindrer TV 2 i å overta den riksdekkende kommersielle radiodriften som Kanal4 fikk tildelt helt på tampen av fjoråret.

Statssekretær Yngve Slettholm i det samme departementet er ifølge P4 kritisk til at Valebrokk sier han vil produsere nyhetene i Kanal4 i Bergen og Oslo, ikke spredd rundt i landet slik kanalen lovet i sin konsesjonssøknad. Slettholm sier at departementet vil sikre seg muligheten til å ilegge sanksjoner, dersom vilkårene ikke overholdes.

RADIOEIERE: Administrerende direktør og konserndirektør Rune Indrøy i TV 2 har så og si sluttfort forhandlingene om oppkjøp av den nye radiokanalen Kanal4.