— Dette minner om hva som ble avdekket i USA etter terrorangrepene 11. september 2001, sier Erna Solberg.

— Ulike myndigheter satt på informasjon, delvis fragmentert informasjon, men som ikke ble sett i sammenheng. Det virker som om koordineringen mellom ulike etater i Norge også har vært for dårlig. Stortinget vil måtte se på hvordan samarbeidet mellom Politiet og tollmyndighetene har fungert, sier Erna Solberg.

Frps medlem av Stortingest kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, mener avsløringen understreker viktigheten av å granske hva som kunne forhindret terrorangrepet.

— Hvis dette stemmer, er det avdekket en alvorlig svikt i beredskap og koordinering mellom toll- og politimyndighetene. Dette er et hull i sikkerheten som komiteen må vurdere, og eventuelt bidra til blir tettet. Det er også aktuelt å stille spørsmål om hva som er gjort for at dette samarbeidet skal fungere bedre i fremtiden, sier Anundsen.

Stortinget har nedsatt en egen 22.juli-komité, ledet av KrFs partileder, Knut Arild Hareide.

— Vi må se på koordineringen mellom de ulike etatene, og hva som må til for å få til et bedre samarbeid mellom toll og politi. En så tydelig rapport om disse forholdene er selvfølgelig interessant for vår komité i det videre arbeidet, ikke minst for å sikre at det fungerer bedre i fremtiden, sier Hareide.