Kommunikasjonskontrollen skal ha gitt resultater i form av pågripelse, beslag eller informasjon av stor bevis— og etterforskningsverdi i over halvparten av sakene, ifølge en årsrapport fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Resultatene bærer bud om at politiets innsats mot aktive, godt organiserte kriminelle miljøer må kunne karakteriseres som målrettede og effektive. Det er ikke merknader herfra til antallet kontrollerte kommunikasjonsanlegg, skriver Busch i rapporten.

Justisminister Knut Storberget opprettet gruppen Metodeutvalget, for å undersøke om denne typen etterforskning har den betydningen for alvorlige kriminalsaker som forutsatt ved lovendring i 2000, skriver Dagbladet.

– Vi skal gjennomgå bruken av metodene og vurdere om politiets muligheter til å bruke etterforskningsmetodene bør innskrenkes, sier utvalgsmedlem John Christian Elden til avisen.

Riksadvokaten hevder at politiets muligheter for å bekjempe organisert kriminalitet vil bli forringet uten kommunikasjonskontrollen.

I 2005 fikk politiet anledning til å benytte romavlytting som etterforskningsmetode. Det skal være gjennomført cirka 10 slike saker i fjor.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke med i statistikken.

Hva synes du om saken? Si din mening her.