I Søndags-BT fremsatte direktør Sylfest Lomheim i Norsk språkråd og UiB-professor Frank Aarebrot ved institutt for sammenliknende politikk et felles forslag for å sikre nynorsk plass i avisene.

— Aviser som nekter journalistene å skrive nynorsk bør ikke lenger få momsfritak eller pressestøtte, uttalte de to.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) støtter ikke det utradisjonelle forslaget, selv om han ønsker at flere aviser skal åpne opp for nynorsk.

— Å bruke pressestøtten og den slags, for å regulere innholdet i avisene, er jeg sterkt i tvil om er riktig vei å gå. Dette må være en utvikling som avisene styrer selv, sier Giske til Bergens Tidende.

Han ivrer for å bruke «gulrot i stedet for pisk»-metoden.

— Til nå har det vært en viss utvikling. Blant annet har Dagsavisen og Aftenposten og noen andre til en viss grad åpnet for nynorsk i spaltene. Men dette bør ikke bare gjelde leserinnlegg og kommentarer fra eksterne bidragsytere. Også avisens egne journalister som har nynorsk som sitt arbeidsspråk bør få skrive nynorsk, mener Giske.

Hans foreløpige konklusjon er at avisenes språkpolitikk nå går i «riktig retning».

— Selv om det går veldig langsomt, legger han til.