Flyselskapene skryter av at norske fly er blant de mest presise i verden. Men for de flyreisende er virkeligheten ofte en helt annen, med lange køer, innstillinger og store forsinkelser. Tall Aftenposten har fått fra Riksrevisjonen, viser at flyselskapene og Avinor har hovedansvaret for at 61.970 fly kom forsinket frem i fjor.

I tillegg ble 17.784 fly rett og slett innstilt. Antallet innstilte fly er mer enn tredoblet siden 2003.

Skylder på været

Som regel skylder Avinor og flyselskapene på dårlig vær når fly kommer for sent. Men vinterstormer, snøfall og elendig vær står bare for én av ti forsinkelser:

74 prosent skyldes problemer i flyselskapene, for eksempel tekniske problemer eller mangel på personell.

Avinor har ansvar for 12,5 prosent av forsinkelsene. Det er en dobling siden 2003 da Luftfartsverket ble omgjort til statsaksjeselskapet Avinor.

Siden den gang har punktligheten gått ned fra 89,5 prosent til 86,1 prosent, noe som er langt under Avinors eget mål.

— Her må Avinor rydde opp. Det er urovekkende at antallet forsinkelser Avinor er ansvarlig for, er doblet på fem år, sier lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Knut Arild Hareide (KrF). Han krever svar fra samferdselsministeren og Avinor på hva som er årsaken.

Avinor og Samferdselsdepartementet skylder på flyselskapene, og viser til at for å spare penger, har selskapene langt tettere ruteprogrammer.

Flyvere klager

Samtidig viser Avinors egne interne kundeundersøkelser at flyselskapene er «lite fornøyde» med hvordan Avinor driver flyplassene.

«Trafikkflyverne har vært lite tilfredse med Avinors lufttrafikktjeneste, spesielt med hensyn til trafikkavvikling, utnyttelse av luftrommet og trafikkflyt», heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

«Det meldes om utydelig kommunikasjon og dårlig serviceinnstillinger.»

Lover bedring

Flyselskapene lover at antallet forsinkelser skal gå ned i år.

— Det er bemerkelsesverdig at Avinor skylder på flyselskapene. Vi er her helt avhengig av Avinors rammevilkår. I oktober var SAS verdens beste på punktlighet, og faktisk foran Singapore Airlines, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

— Vi har langt færre forsinkelser i år. Norwegian har svært få innstillinger, om lag ti fly i måneden, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Dyrere å reise

Samtidig som antallet forsinkelser og innstillinger har økt, har Avinors inntekter fra flypassasjerer og flyselskaper økt ktaftig.

På fem år er inntektene økt med 1,8 milliarder kroner, samtidig som det gamle Luftfartsverket har tjent godt på at flypassasjerene handler mer.

Det meste av inntektene har imidlertid gått til økte lønns- og personalkostnader. Lønningene for de Avinor-ansatte har økt om lag 70 prosent mer enn den generelle lønnsveksten.

Riksrevisjonen kritiserer tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete for å ha hatt altfor dårlig styring med pengebruken.

— Det er bekymringsfullt at Avinor bruker mer penger, samtidig som kvaliteten på tjenesten ikke er bedre. Dette rammer alle som reiser med fly, sier Hareide.

- Kan bli bedre

— Riksrevisjonen har pekt på noen forbedringsområder i Avinor. Flere av disse er vi allerede i gang med, sier konsernsjef Sverre Quale i Avinor.

Rapporten har vært hemmeligstemplet frem til i går av Stoltenberg-regjeringen.

Årsaken er at Arbeiderpartiet, med støtte fra Høyre og KrF, har gått inn for utsatt offentlighet av sakene Riksrevisjonen jobber med.