I studien, som ble publisert i tidsskriftet Canadian Medical Association Journal, fulgte forskerne 1.293 skoleelever over fem år. Hver tredje måned ble det kontrollert om elevene hadde begynt å røyke, og hvor langt de hadde kommet i prosessen.

Resultatet av studien er skremmende. Når man først har tatt sitt første trekk av en sigarett, oppstår suget etter nikotin raskt, og tegn på fysisk avhengighet innfinner seg allerede etter drøyt fem måneder.

I studien heter det at barn og unge ikke er oppmerksomme på at symptomene de opplever på avhengighet har med røyking og nikotin å gjøre. Derfor bryr de seg ikke om advarsler og informasjon om røyking.

– Våre resultat viser at de tradisjonelle kampanjene mot tobakk, rettet mot barn og unge, må forandres for å bli mer effektive, sier studiens hovedforfatter Jennifer O’Loughlin til den canadiske kanalen CBC.