Hagas departement er for tiden i tett dialog med EFTAs overvåkingsorgan ESA. Spørsmålet er om regjeringens finansiering av testanlegget på Mongstad er å regne for ulovlig statsstøtte eller ikke.

– Det hele koker ned til at ESA må bruke skjønn og se utenfor regelverket, sier Haga, som mandag var på Brussel-besøk.

Se også våre klimasider.

Positive signaler

Skjønnsmessige vurderinger er i utgangspunktet ikke en del av ESAs repertoar, ettersom organet er satt til å vurdere saker mot det gjeldende regelverket.

Men etter det NTB erfarer er det også i ESA en erkjennelse av at Mongstad-saken ikke vil bli utelukkende avgjort av paragrafer.

– Dette dreier seg om politisk skjønn, sier en ESA-kilde til NTB.

Etter et Haga-møte med EUs energikommissær Andris Piebalgs tidligere i høst, har det kommet på plass kontaktpersoner i Kommisjonen, som har jevnlig orienteringer med både norske myndigheter og ESA om politiske vurderinger i EU om CO2-rensing og lagring.

Særlig den direkte kontakten mellom Kommisjonen og ESA i saken er viktig for Norge.

– Vi har fått på plass politiske systemer som vil gjøre ESA roligere når de skal utøve skjønn, sier Haga.

Piebalgs har tidligere bekreftet overfor NTB at Kommisjonen ikke ønsker å stoppe Mongstad-prosjektet, og det er denne holdningen Haga nå håper ESA vil legge vekt på. Etter det NTB forstår bli dette nå gjort og det er trolig at prosjektet kan gå igjennom.

Ber om alternativer

Norges primære holdning er at milliardene som blir brukt på Mongstad er en forretningsmessig god investering for landet, og at pengene ikke kan regnes som statsstøtte etter EØS-regelverket.

Haga har imidlertid fått klar beskjed fra ESA om at det kan lønne seg å forfølge det subsidiære sporet fra notifikasjonen av prosjektet. Det dreier seg om å innrømme at pengene er statsstøtte, men at de skal klassifiseres under unntaksbestemmelsene i avtalen.

– Jeg har forståelse for at det vil være lettere for ESA å utøve skjønn hvis vi bruker disse unntaksbestemmelsene, sier Haga.

Hennes departement er nå i full gang med å supplere ESA med mer informasjon om argumenter for unntak.

– For oss spiller det ingen rolle hvilken vei vi kommer til Rom, bare vi kommer dit, sier Haga om regjeringens mye omtalte månelanding.

Kort tid

Hagas departement sendte i forrige uke et svar på et purrebrev fra ESA om utestående spørsmål, og Norge anser med det notifikasjonen som komplett i forhold til hovedsporet.

ESA har nå to måneders frist til å vurdere om de vil godkjenne notifikasjonen, eller sette i gang en formell undersøkelse. Men skulle ESA ha nye spørsmål, begynner fristen først å løpe når de igjen er besvart av departementet.

Den største frykten for regjeringen er at ESA lander på en formell undersøkelse, for da ryker regjeringens tidsplan om en investeringsbeslutning på Mongstad i første kvartal neste år. En formell ESA-undersøkelse kan vare inntil 18 måneder.

TØFF JOBB: Olje- og energiminister Åslaug Haga tror skjønn, og ikke regelverk, blir avgjørende for Mongstad-avgjørelse i EU. Her med Konkurransekommissær Neelie Kroes (t.v.).
Alf Ole Ask
VÆR GREIE: Finansminister Kristin Halvorsen (SV) tror Norge får ja til statsstøtten til renseanlegget på Mongstad. Her i samtale med Sveriges finansminister Anders Borg (i midten) og Finlands Jyrki Katainen.
FRANCOIS LENOIR