• Langhelgturer er de verste for miljøet, sier forsker Carlo Aall. Han tror ikke en avgift på flyreiser vil redusere nordmenns reiselyst.

Den franske regjeringen ønsker å innføre en flyavgift som skal komme fattige land til gode. Aall synes flyselskapene ikke har noe å klage over om avgiften også blir innført i Norge.

— En avgift på bare noen få tiere vil ikke bety noe som helst for trafikken. Det ville være absurd å påstå noe annet, sier Aall, som er miljøforsker ved Vestlandsforsking.

Verken flytrafikken eller skipsfarten er del av noe internasjonalt miljøregime.

— Luftfarten og den internasjonale skipstrafikken er i samme kategori som Forsvaret: De er ikke med. Før et felles regime kommer på plass, kommer vi heller ikke langt når det gjelder å redusere skadevirkningene av trafikken, mener forskeren.

Utslipp fra langhelger

Nordmenn flyr i dag mer enn dobbelt så mye som i 1990. Størst har veksten vært på ruter til utlandet.

Carlo Aall kaller fly for verstinger når det kommer til utslipp av klimagasser. Særlig gjelder dette jetflyene, siden konsekvensene av utslipp høyt oppe er større.

Fremtiden i våre hender har regnet ut at en familie på fire som flyr til Spania på ferie forurenser like mye som en gjennomsnittlig bil gjør gjennom et helt år. Men pakketurene er ikke det største problemet, mener Aall.

— Disse flyene er smekkfulle, noe som gjør dem effektive. Det er langhelgturene som er problemet, det vil si fritidsreiser på ruter med halvfulle fly, sier han.

Halvtomme fly betyr mer utslipp pr. passasjer. Og det er på rutefly til utlandet at veksten har vært størst. Tallet på pakketurer holder seg noenlunde stabilt.

- Vil kjøpe seg ut

Flyselskapene har tidligere bedt om å bli en del av systemet for kvotehandel, i stedet for å bli ilagt en egen avgift. Hva som er det beste for miljøet av kvotehandel, avgift eller en egen utslippsavgift er ifølge Carlo Aall omdiskutert.

— Flyselskapene kan mistenkes for å ville kjøpe seg ut av problemet med kvoter, og på den måten slippe lettere unna, tror forskeren.

— Hvor bærekraftig er veksten i flytrafikken?

— Isolert sett er den ikke bærekraftig, da må i så fall utslippene reduseres et annet sted. Men det er det ingen tegn på vil skje. Utslippene fra flyene kommer i tillegg, ikke istedenfor noe. Inntil vi får en samlet klimapolitikk vil enhver sektor som øker utslippene være et problem.

Aall understreker at de på ingen måte ønsker å ta reisegleden fra folk.

— Folk må gjerne reise med fly langt av gårde, men vær der en måned istedenfor å dra på fire forskjellige ukesturer. Det er også bra for kulturutvekslingen og for destinasjonen.

Kaller avgift urettferdig

Både SAS Braathens og Norwegian er sterkt imot en egen U-landsavgift. Selskapene betaler i dag CO2-avgift på innenlandsruter, men ikke på utland.

— Det blir urettferdig å legge en slik avgift på én bransje alene, sier informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Norwegian.

— Hva vil følgene av en avgift bli?

— Hvorvidt det slår ut på antall reisende er vanskelig å si, det er jo ikke sikkert at det blir så mange kroner per billett. Men dette er mer en prinsippsak, sier Ellingsen.

Hun mener et internasjonalt regime for kvotehandel er en bedre idé siden dette vil innebære like konkurransevilkår mellom flyselskapene i ulike land.

MILJØFORSKER: Carlo Aall ved Vestlandsforskning.