ATLE ANDERSSON

— Dette beviser nok en gang at atomselskapet peker nese til Norge og ikke er til å stole på, sier kampanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

I går skrev BT at det omstridte atomanlegget har gjennomført har sluppet ut betydelige mengder av stoffet technetium-99 i vinter og vår. Disse opplysningene var ukjente for Miljøverndepartementet. Norske myndigheter har hele tiden trodd at utslippene var lagt på is. De satt igjen med det klare inntrykk av at eieren av anlegget, BNFL, arbeidet med en rensemetode og dessuten at nye utslipp var stilt i bero inntil regjeringen i Storbritannia hadde avgjort ny utslippstillatelse Sist uke ble det også kjent at BNFL i disse dager kjører i gang setter i gang en ny runde med atomutslipp.

— Vi er blitt holdt for narr, sa miljøvernminister Børge Brende til BT i går.

«En skandale»

Det samme mener representanter for miljøbevegelsen.

— Hele saken er en skandale. Den føyer seg inn i rekken av eksempler der det statseide britiske atomselskapet skjuler opplysninger eller desinformerer om virksomheten, hevder kampanjeleder i Greenpeace, Truls Gulowsen.

— I disse dager returnerer to BNFL-eide skip til Storbritannia fra Japan med kjernebrensel som japanerne nekter å ta imot. Årsaken er at selskapet hadde forfalsket datablad om kvaliteten på et parti med såkalt Mox-brensel. På bakgrunn av denne kjempeskandalen, er jeg ikke så veldig overrasket over opplysningene som nå kommer frem, sier Gulowsen.

Irland gikk i fjor til rettssak mot Storbritannia i Havrettsdomstolen blant annet fordi de hevder Sellafield-eieren og britiske myndigheter ikke gir troverdig informasjon om radioaktive utslipp og faren for forurensning og ulykker.

— Den gang ble britene pålagt å gi relevant informasjon om virksomheten ved atomanlegget til sine irske naboer. Men dette pålegget ser åpenbart ikke ut til å ha blitt fulgt opp i praksis når det gjelder å opplyse naboland og andre berørte interesser om hva som skjer på Sellafield, mener Truls Gulowsen.

Bellonas fagmedarbeider i Sellafield-saker, Erik Martiniussen, er aller mest overrasket over at Miljøverndepartementet som ikke har visst om utslippene.

«Godtroende»

— Det synes som om departementet har vært svært godtroende. Jeg synes det er underlig at de ikke har skaffet seg denne informasjonen, sier Martiniussen.

— Det som bekymrer oss aller mest er at den britiske regjeringen i snart ett år har lovet en avgjørelse når det gjelder den fremtidige utslippshåndteringen. Nå må den norske regjeringen si at tålmodigheten er oppbrukt, mener Bellona-medarbeideren.