KAREN KRISTINE BLÅGESTAD karen.blågestad@bergens-tidende.no

— Vi kan i stedet kalle dem etter hvor de kommer fra, for eksempel en marokkaner eller en kurder, sier etnologen, som selv er kurder og har bodd i Norge i atten år. Han synes det er galt av norske medier å kalle en kriminell for muslim. Det kan være like feil som å si at en nordmann samtidig er kristen. Muslimer kan gjøre forbrytelser, som kristne kan det, og av og til forsvarer de seg med henholdsvis Koranen og Bibelen. - Stigmatiserende - Det er ille at en mistenkt palestiner konsekvent blir kalt for muslim. Det er stigmatiserende for muslimer og skaper fordommer.Akman er selv ikke troende muslim, men har vokst opp i islamsk kultur og har senere forsket på innvandrere i Norge. Og han vet en del om æresbegreper.- Det er feil å si at muslimer har samme æresbegrep, det har mer med kultur og samfunn å gjøre. Det varierer fra familie til familie, fra sted til sted. Muslimer skiller seg Det defineres ut fra den sosiale konteksten det mennesket befinner seg i, mener Akman.- Og det er mange skilsmisser blant muslimer, i mange land. Men det finnes også steder og familier som opererer med sterke tradisjoner og strenge normer. Det kan gi utslag i brutale avstraffelser og blodhevn, sier Akman til Bergens Tidende. Han tror ikke det finnes muslimske miljøer i Norge i dag som aksepterer blodhevn eller drap i tilknytning til tap av ære. - Men en mann som kommer fra en streng, muslimsk tradisjon får et moralsk dilemma, hvis han blir æreløs. Han må løse årsaken til at han er blitt æreløs og han må gjenvinne æren. For dem som mangler psykologisk redskap til takle slike situasjoner, kan det være vanskelig, tror Haci Akman.

I ALLE KULTURER: Haci Akman minner om at begrepet ære har eksistert til alle tider, i alle kulturer, men er blitt anvendt på forskjellige måter. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN