• Arbeid for alle er denne regjeringens viktigste oppgave, presiserte statsminister Jens Stoltenberg etter at han hadde lagt fram regjeringserklæringen i Stortinget i dag.

Han ville imidlertid ikke tallfeste noen grense for hvor stor ledighet regjeringen kan akseptere.

— Det kan aldri bli null. For oss vil kampen mot den skjulte ledigheten være minst like viktig som å få ned den registrerte. Det er alvorlig at vi har mange langtidsledige, på attføring og på uføretrygd, sier han.

I erklæringen varslet han at regjeringen vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom flere tiltaksplasser, en ungdomsgaranti for alle under 25 år og en tiltaksgaranti for langtidsledige.

Satse i nord Av den nye regjeringens arbeidsprogram framgår det at nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer.

Statsministeren kom i talen ikke inn på den brennaktuelle konflikten rundt den russiske tråleren som rømte fra den norske kystvakten, og som nå befinner seg i russisk territorialfarvann.

— Regjeringen vil styrke arbeidet med å hevde norsk suverenitet og sikre en bærekraftig forvaltning av de rike fiskeri- og energiressursene. Vi skal også videreutvikle samarbeidet med Russland og våre andre partnere i nord, sa Stoltenberg.

Tiltredelseserklæringen er et sammendrag av den regjeringsplattformen som de tre rødgrønne partiene ble enige om på Soria Moria for en uke siden. Den varsler ikke ny politikk ut over det som ligger i denne erklæringen.

Avslutte i Irak

Regjeringen vil avslutte oppdraget for norske stats- og opplæringsoffiserer i Irak. Norsk deltakelse i ISAF-styrkene i Afghanistan skal styrkes, og mandatet for norsk deltakelse i Operation Enduring Freedom blir derfor ikke fornyet.

Stoltenberg varsler at regjeringen vil føre en aktiv Europa-politikk basert på EØS-avtalen. Regjeringen skal utnytte til fulle alle de muligheter som dette avtaleverket gir for å sikre norske interesser.

Om de pågående WTO-forhandlingene sier Stoltenberg bare at regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang av konsekvensene for norsk landbruk.

Når det gjelder helsesektoren sier Stoltenberg at regjeringen ikke ønsker kommersialisering og privatisering av grunnleggende offentlige velferdstjenester.

Miljø Stoltenberg lover at regjeringen skal finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser.

— Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass. Regjeringen vil legge til rette for CO2-fjerning og sørge for at arbeidet med et fullskala renseanlegg for CO2 på Kårstø blir startet. Staten skal bidra økonomisk til dette, sa statsministeren.

Når det gjelder petroleumsvirksomhet, gjentok han løftene fra Soria Moria-erklæringen. Området Nordland IV blir fredet i denne stortingsperioden. Øvrige havområder utenfor Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet, vil først bli vurdert når den helhetlige forvaltningsplanen legges fram til våren.

— Først da blir det tatt stilling til hvilke områder som skal åpnes, og hvilke som skal skjermes for petroleumsvirksomhet, sa statsministeren.

SCANPIX